Ga naar de inhoud

Wateroverlast

Clouds

Het klimaat verandert. We krijgen in Limburg steeds vaker te maken met hevige regenbuien. Deze buien zorgen ook steeds vaker voor wateroverlast. Het riool kan de grote hoeveelheden regenwater niet verwerken waardoor straten en tuinen onder water komen te staan. Soms valt er plotseling zoveel regen in korte tijd dat noodzakelijke maatregelen genomen moeten worden om het water buiten de deur te houden. Hoe bereid jij je hierop voor? En welke maatregelen kun je nemen om wateroverlast te beperken? Waterschap Limburg geeft samen met de Limburgse gemeenten voorrang aan het aanpakken van problemen die door wateroverlast ontstaan. De overheid kan dit echter niet alleen. Samen moeten we onze schouders onder de uitdagingen van het veranderende klimaat zetten. Omdat iedere druppel telt.

Gemeente Horst aan de Maas maakt samen met inwoners Rembrandtstraat Waterklaar

In de gemeente Horst aan de Maas wordt hard aan de weg getimmerd om in te spelen op de gevolgen van klimaatverandering, zoals wateroverlast, droogte en hitte. Het initiatief ‘Samen Duurzaam Norbertuswijk’ is een pilot gestart met bewoners aan de Rembrandtstraat, gelegen in de Norbertuswijk in Horst, om gezamenlijk over te gaan tot waterafkoppeling van het riool van de woningen.

Voortaan droge voeten voor Ralf uit de gemeente Voerendaal

De gemeente Voerendaal neemt samen met waterorganisaties maatregelen om wateroverlast te voorkomen. Zij kunnen de overlast niet alleen oplossen. Samen kan het verschil worden gemaakt. Ralf Wiertz, inwoner van de gemeente Voerendaal, heeft dit jaar zijn tuin Waterklaar gemaakt door 690 m2 af te koppelen.

Harry bouwt een zelf opdrijvend schot tegen plotselinge wateroverlast

Met het programma Water in Balans pakt Waterschap Limburg samen met de omgeving wateroverlast door het veranderend klimaat aan. Om wateroverlast drastisch te beperken, is ieders bijdrage nodig. Harry Verdonschot uit Asenray heeft een zelf opdrijvend schot gemaakt om zijn woning te beschermen tegen wateroverlast.

Samen met inwoners pakt gemeente Sittard-Geleen wateroverlast aan

De gemeente Sittard-Geleen vindt het belangrijk dat ook inwoners meehelpen om maatregelen te nemen tegen het veranderende klimaat. Voorbeelden van maatregelen zijn: Het afkoppelen van regenwater van je dak of het vergroenen van je tuin. Rudy Klaassen uit Geleen heeft zijn tuin onlangs Waterklaar gemaakt.


Fons en de gemeente gaan de uitdaging aan voor een klimaatbestendige toekomst

De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft het afgelopen jaar hard gewerkt aan de reconstructie van de Valkenburgerstraat. Niet alleen de inrichting en de veiligheid van de straat zijn aangepakt, ook is er een gescheiden rioolstelsel en een regenwaterbuffer bij de kerk aangelegd. Inwoner Fons Claessens besloot in samenwerking met de gemeente de uitdaging aan te gaan om regenwater niet alleen af te voeren naar het riool, maar ook om het daar te houden waar het valt.


Waterklaar

Vraag subsidie aan


Samen gaan we de uitdaging aan om het regenwater niet langer af te voeren naar het riool maar om het daar te houden waar het valt. Met eenvoudige middelen en een gunstige subsidieregeling maak je jouw tuin waterklaar en verkleinen we de kans op wateroverlast en verdroging van de grond. Een mooie groene én klimaatvriendelijke tuin ligt binnen handbereik!


Back to top