Bovengrondse opvang in objecten

Regenschutting


Water opvangen in een regenton, regenzuil of water opvangen in andere objecten. Veelal met het doel om het water te benutten voor het sproeien van de tuin, wassen van auto of voor nog andere doeleinde (spelen, etc).
De hoeveelheid waterberging in een regenton is beperkt ten opzichte van de totale waterbergingseis. Maar; berging per regenpijp verdeeld de ‘lasten’. Aanvullende berging in combinatie met de noodoverloop is wenselijk en afhankelijk van benodigde berging ook nodig.

Aandachtspunten:
• Hoeveelheid waterberging
• Overloop mogelijkheid (eventueel met extra waterberging)
• Leegloop: waterberging beschikbaar voor de volgende bui (eventueel deels niet laten leeglopen ten behoeve van benutten in droogteperiode)
• ‘slimme’ regenton: op basis van weerradar stroomt de waterberging leeg als er regen wordt voorspelt.


Subcategorieën
• Regenton
• Regenzuil
• Regenschutting
• Watertank

Een regenschutting kan dienstdoen als gewone schutting en tevens regenwater opslaan. Een voorbeeld hiervan is de Rainwinner.

Een element is 90 cm lang, 22 cm breed en 60 cm hoog. Er kan 110 liter water in opgeslagen worden. Een stapel van 3 elementen is 180 cm hoog en heeft een inhoud van 330 liter. De consumentenprijs bedraagt € 479,- inclusief BTW. 
Voor meer informatie kijk op: www.rainwinner.nl


Kosten

Gemiddeld tot hoog. Aanschaf van objecten relatief hoog. Nauwelijks kosten voor werkzaamheden.

Ruimtegebruik

Je plaatst extra objecten in de tuin. Of water wordt geborgen in objecten met dubbelfunctie (bijv. waterbergende schutting of bankjes).

Moeilijkheid

Een regenschutting moet goed verankerd worden en (vooral verticaal) waterpas staan.

Grondverzet

De regenschutting dient een leegloop te hebben op de bestaande regenpijp. Deze wordt ondergronds aangesloten. Het grondverzet is echter minimaal.

Onderhoud

Alleen bladrooster en bladvang schoonhouden.

Klimaatdoelen

Bewustwording en water hergebruik.

Aandachtspunten

  • De constructie waaraan de regenschutting bevestigd wordt dient stevig te zijn vanwege het zware gewicht van de gevulde elementen.
  • Draai de afsluiter in de vorstperiode open zodat het systeem leeg kan stromen en niet voor problemen kan zorgen.

Waterklaar actueel


Actueel

Inzetten op veerkracht en het bevorderen van gezondheid
De zomer van 2018 heeft duidelijk gemaakt wat klimaatverandering in de praktijk betekent. Felle...
Lees meer
Het belang van samenwerken
Al een aantal jaren werken vijftien Noord-Limburgse gemeenten, WML, WBL en het Waterschap...
Lees meer

Kennis

Onderzoek

Workshops voor verschillende doelgroepen

Lees meer
Onderzoek

Onderzoeken en innovaties

Lees meer