Bovengrondse opvang in objecten

Regenschutting


Water opvangen in een regenton, regenzuil of water opvangen in andere objecten. Veelal met het doel om het water te benutten voor het sproeien van de tuin, wassen van een auto of voor nog andere doeleinden (spelen, etc).
De hoeveelheid waterberging in een regenton is beperkt ten opzichte van de totale waterbergingseis. Maar; berging per regenpijp verdeelt de ‘lasten’. Aanvullende berging in combinatie met de noodoverloop is wenselijk en afhankelijk van benodigde berging ook nodig.

Aandachtspunten:
• Hoeveelheid waterberging.  
• Overloop mogelijkheid (eventueel met extra waterberging).  
• Leegloop: waterberging beschikbaar voor de volgende bui (eventueel deels niet laten leeglopen ten behoeve van benutten in droogteperiode).  
• ‘Slimme’ regenton: op basis van een weerradar stroomt de waterberging leeg als er regen wordt voorspeld.


Subcategorieën
• Regenton
• Regenzuil
• Regenschutting
• Watertank

Een regenschutting kan dienstdoen als gewone schutting en tevens regenwater opslaan. Een voorbeeld hiervan is de Rainwinner.

Een element is 90 cm lang, 22 cm breed en 60 cm hoog. Er kan 110 liter water in opgeslagen worden. Een stapel van 3 elementen is 180 cm hoog en heeft een inhoud van 330 liter. De consumentenprijs bedraagt € 479,- inclusief BTW. 
Voor meer informatie kijk op: www.rainwinner.nl


Kosten

Gemiddeld tot hoog. Aanschaf van objecten relatief hoog. Nauwelijks kosten voor werkzaamheden.

Ruimtegebruik

Je plaatst extra objecten in de tuin. Of water wordt geborgen in objecten met dubbelfunctie (bijv. waterbergende schutting of bankjes).

Moeilijkheid

Een regenschutting moet goed verankerd worden en (vooral verticaal) waterpas staan.

Grondverzet

De regenschutting dient een leegloop te hebben op de bestaande regenpijp. Deze wordt ondergronds aangesloten. Het grondverzet is echter minimaal.

Onderhoud

Alleen bladrooster en bladvang schoonhouden.

Klimaatdoelen

Bewustwording en water hergebruik.

Aandachtspunten

  • De constructie waaraan de regenschutting bevestigd wordt, dient stevig te zijn vanwege het zware gewicht van de gevulde elementen.
  • Draai de afsluiter in de vorstperiode open zodat het systeem leeg kan stromen en niet voor problemen kan zorgen.

Waterklaar actueel


Actueel

Onderzoek Wonen Limburg en studenten Hogeschool Van Hall Larenstein
Het klimaat verandert, langere periodes van droogte en intensievere buien in kortere tijd. Wat...
Lees meer
Campagne Geen prut in de put verlengd
Geen prut in de put. Onder die vlag lanceerde Waterpanels Limburg twee jaar geleden een campagne...
Lees meer

Kennis

Onderzoek

Onderzoeken en innovaties

Lees meer