Ga naar de inhoud

Grondwater

Clouds

Hoe diep zit het grondwater in mijn buurt?

Grondwater is heel belangrijk.Niet alleen voor productie van drinkwater, maar ook voor het groeien van planten en bomen, in de natuur én in je tuin. Via een aantal meetpunten (grondwaterpeilbuizen) kunnen we de grondwaterstand meten en monitoren. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien wat het effect van een natte of droge periode is op de grondwaterstand.Via onderstaande knop kom je bij het regionale grondwatermeetnet uit. De Noord- en Midden-Limburgse gemeenten hebben dit ‘meetnet’ samen met WML en Waterschap Limburg aangelegd. Dit grondwatermeetnet geeft een beeld van de ondiepe grondwaterstand in de regio. Als je op een rood speldje klikt (een meetpunt/grondwaterpeilbuis), zie je de grondwaterstand op die locatie. Tussen de meetpunten in kan de grondwaterstand anders zijn, dan bij de meetpunten zelf.

Back to top