Ga naar de inhoud

Toegankelijkheidsverklaring

Clouds

Waterklaar streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Waterklaar.nl die valt binnen de werkingssfeer van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
De inhoud van de website is te vinden op https://www.waterklaar.nl.

Nalevingsstatus

INOVA verklaart dat de website Waterklaar.nl nog niet voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Onder het kopje Toelichting op de nalevingsstatus wordt aangegeven hoe ver Waterklaar is gevorderd met de toegankelijkheid van Waterklaar.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 15-06-2020 met instemming van de verantwoordelijke.
De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 22-09-2020.

Toelichting op de nalevingsstatus

In deze paragraaf wordt nader toegelicht waarom de website Waterklaar.nl nog niet aan de in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen voldoet.

De beschikbare informatie omvat nog niet volledig de inhoud die volgens het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid toegankelijk moet worden gemaakt.

Toelichting op de nalevingsstatus

1.2.2 (= SC 1.2.2 - Captions (Prerecorded) [niveau A])
Er zijn video’s gevonden waar dit niet het geval is.

 • Oorzaak: Nieuwe bevinding.
 • Gevolg: Doven kunnen de gesproken tekst niet volgen.
 • Alternatief: NVT
 • Maatregel: Ondertitels plaatsen bij video’s.
 • Brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
 • Planning: Q4 2021

1.3.1 (= SC 1.3.1 - Info and Relationships [niveau A])
Bij nieuwe voorleesopties in browsers wordt soms niet alle inhoud aangeboden.

 • Oorzaak: Nieuwe bevinding.
 • Gevolg: Slechtzienden kunnen sommige elementen niet benaderen.
 • Alternatief: NVT
 • Maatregel: Structuur aanpassen, zodat deze worden opgenomen als inhoud.
 • Brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Ja
 • Planning: Q4 2021

1.3.5 (= SC 1.3.5 - Identify Input Purpose [niveau AA])
Het input doel komt nog niet altijd overeen met de daadwerkelijk gevraagde input.

 • Oorzaak: Nieuwe bevinding.
 • Gevolg: Slechtzienden zullen sommige input velden niet juist kunnen interpreteren.
 • Alternatief: NVT
 • Maatregel: Formulier velden aanpassen.
 • Brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
 • Planning: Q4 2021

1.4.11 (= SC 1.4.11 - Niet-tekstueel contrast [niveau AA])
Er is een te laag contrast gevonden bij een icoon, knop, radio button, checkbox of invoerveld.

 • Oorzaak: Nieuwe bevinding.
 • Gevolg: Slechtzienden kunnen sommige elementen niet goed onderscheiden.
 • Alternatief: NVT
 • Maatregel: Elementen meer contrast geven.
 • Brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
 • Planning: Q4 2021

2.3.1 (= SC 2.3.1 -Three Flashes or Below Threshold [niveau AA])
Sommige video’s bevatten meer dan 3 flitsen, binnen de duur van één seconde.

 • Oorzaak: Nieuwe bevinding.
 • Gevolg: Mensen met beweging-gevoeligheid, kunnen hier last van ondervinden.
 • Alternatief: NVT
 • Maatregel: Video’s nalopen en aanpassen waar nodig.
 • Brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Ja
 • Planning: Q4 2021

Evaluatie- en onderzoekresultaten

 • Onderzoeksdatum: 15-06-2020
 • Onderzoeksmethode: programmatisch en handmatig onderzoek
 • De beschikbare informatie is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan 12 maanden
 • De handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig: wel

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid
Zie Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Download Resultaten toegankelijkheidsonderzoek waterklaar.nl juni 2020
Rekenblad (Open Document) | 21 kB
Rapport | 15-06-2020

Ga naar de toegankelijkheidsverklaring:

 • Om de volledige, officiele verklaring in te zien;
 • Om een toegankelijkheidsprobleem te melden;

De verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 11-09-2020.

Waterklaar actueel


Actueel

Weet wat(er) speelt!
Het klimaat verandert. We krijgen in Limburg steeds vaker te maken met hevige regenbuien. Deze...
Lees meer
Bosatlas
Een van de boeken die mij uit mijn jeugd is bijgebleven, is de Bosatlas. Een imponerend groot...
Lees meer

Kennis

Onderzoek /noord/downloads

Downloads

Lees meer
Onderzoek /noord/workshops

Workshops voor verschillende doelgroepen

Lees meer
Back to top

contact

Kalender calendar-icon