Bedrijven

Het meeste regenwater dat op daken en verhardingen valt, wordt in kolken verzameld en afgevoerd via het vuilwaterriool. Door de klimaatverandering worden regenbuien heftiger waarop ons huidige rioleringsstelsel niet berekend is. Hierdoor ondervinden we steeds vaker wateroverlast. Ook is het niet wenselijk om schoon regenwater af te voeren via het riool naar de waterzuivering. Dat kost onnodig veel geld. Daarnaast hebben we steeds vaker lange periodes van droogte. Daarom is het belangrijk om voor die droge periodes het schone regenwater vast te houden door het te laten infiltreren in de bodem.

De overheid neemt diverse maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Deze zijn echter onvoldoende om het waterprobleem blijvend op te lossen en hulp van bedrijven is hard nodig. Bedrijven kunnen op verschillende manieren bijdragen aan het voorkomen van wateroverlast, droogte, hittestress en het verbeteren van de waterkwaliteit. Kijk voor voorbeelden op deze pagina.

De te nemen maatregelen bij bedrijven zijn altijd maatwerk en afhankelijk van o.a. de grootte van het af te koppelen oppervlak, de situering van de bestaande (binnen) riolering, de beschikbare ruimte en de mate van doorlatendheid van de ondergrond. Alle maatregelen verminderen de kans op wateroverlast, droogte, hittestress en verbeteren de waterkwaliteit.

Hittestress

Hittestress

+
Droogte

Droogte

+
Wateroverlast

Wateroverlast

+
Waterkwaliteit

Waterkwaliteit

+

Subsidiemogelijkheid


Samen gaan we de uitdaging aan om het regenwater niet langer af te voeren naar het riool maar om het daar te houden waar het valt. Met eenvoudige middelen en een gunstige subsidieregeling maak je jouw bedrijventerrein waterklaar en verkleinen we de kans op wateroverlast en verdroging van de grond. Een mooie groene én klimaatvriendelijke tuin ligt binnen handbereik!

Bekijk de regeling binnen jouw gemeente:

Fiscale subsidieregeling bedrijven


De overheid wil investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen stimuleren. Als ondernemer kun je gebruik maken van de MIA / Vamil regelingen. Dankzij de MIA kun je profiteren van een extra aftrekmogelijkheid van de fiscale winst. Je betaalt dus minder belasting.

In hoofdstuk 6.2 vanaf bladzijde 90 staan de maatregelen die betrekking hebben op klimaatadaptatie zoals het afkoppelen van hemelwater en het vergroenen van de bedrijfsomgeving.

Waterklaar actueel


Actueel

Wat te doen bij (dreigende) wateroverlast? Kijk op wachtnietopwater.nl!
Ons klimaat verandert snel en grillig. In Limburg gaat dat gepaard met steeds langere perioden...
Lees meer
Fijne feestdagen
Frietjes en oliebollen bakken of gourmetten? Lever het gebruikte vet apart in!
Lees meer

Kennis

Onderzoek

Workshops voor verschillende doelgroepen

Lees meer
Onderzoek

Onderzoeken en innovaties

Lees meer