Waarom waterklaar?

Klimaatverandering

Alleen met jouw hulp maken we het verschil! We krijgen vaker te maken met hittegolven en hevige neerslag. Dit zorgt voor watertekorten in droge prioden en wateroverlast tijdens piekbuien. Borrelende toiletten, straten die blank staan, ondergelopen kelders, rioolwater op straat, tuinen en speelveldjes, vervuild rioolwater in sloten én onnodige zuivering van schoon regenwater; het wordt meer regel dan uitzondering als we niet ingrijpen. Wateroverlast kost geld. Ook jij betaalt hieraan mee. Bijvoorbeeld via rioolheffing en waterschapsbelasting. Het is goed te weten dat gemeenten, samen met waterschappen, allerlei maatregelen nemen om wateroverlast in jouw wijk te voorkomen. Zij kunnen de overlast niet alleen oplossen. Alleen met jouw hulp maken we het verschil. Want ook al heb je zelf (nog) geen wateroverlast, de afvoer van jouw water heeft wel degelijk invloed op de wateroverlast bij anderen in je wijk.

Bekijk de mogelijkheden in mijn gemeente

Last van water

Naast de extreme regenval ontstaat er ook meer wateroverlast door de toename van de hoeveelheid bebouwing en verharding in tuinen. Hierdoor stroomt er meer regenwater rechtstreeks het riool in. Dat is jammer, want met dit zogenoemde hemelwater valt veel te doen. Afkoppelen van het riool is de methode om dit water in gebruik te nemen.


Last van droogte

Aan de ene kant hebben we dus steeds vaker te maken met wateroverlast. Aan de andere kant maken we ook steeds vaker perioden van langdurige droogte mee. Er komt een tijd dat er geen water meer beschikbaar is voor het beregenen van landbouwgewassen en particuliere tuinen. Het is doodzonde om regenwater in droge tijden af te voeren via de riolering terwijl de tuin om water schreeuwt.