Ondergrondse opvang

Grindkuil


Een grindkuil is een ondergrondse berging vol met grind. In de holle ruimtes kan water geborgen worden, dat vervolgens vertraagd kan infiltreren in de bodem. Om de kuil schoon te houden van vuil, wat zal zorgen voor dichtslibbing van de kuil, wordt rondom de kuil een geotextieldoek aangebracht.

Met een grindkuil ben je niet gebonden aan vaste maten of vormen. Je kunt zelf bepalen hoe groot je de kuil maakt, afhankelijk van de beschikbare ruimte.


Kosten

Het hoofdbestandsdeel grind is relatief duur, tenzij ergens restpartijen beschikbaar zijn.

Ruimtegebruik

Een grindkuil heeft een holle ruimte van circa 30%. De kuil dient dus ongeveer drie keer groter te zijn dan de hoeveelheid te bergen water. Het voordeel is echter wel dat je bovenop de kuil bijvoorbeeld een terras en grasveld kunt aanleggen. Daarmee is de ruimte multifunctioneel.

Moeilijkheid

Eenvoudig zelf aan te leggen. Denk wel aan ontluchting en zandvang.

Grondverzet

De grindkuil dient circa 25 cm onder de grond te liggen. De dikte van het pakket kun je zelf kiezen. Afhankelijk van de inhoud van de kuil is er veel grondverzet nodig.

Onderhoud

Alleen zandvang en bladvang schoonhouden.

Klimaatdoelen

Water bergen en zorgen voor een natuurlijke aanvulling van het grondwater. Er wordt gebruik gemaakt van veelal natuurlijke producten.

Aandachtspunten

  • Bij een bovenlaag met veel klei of leem is deze maatregel minder geschikt omdat het water niet snel in de bodem zakt.
  • Houd rekening met minimaal 25 cm dekking.
  • Graaf de kuil tot een diepte van circa een halve meter boven de gemiddelde grondwaterstand.
  • Houd rekening met grindkorrels van ongeveer dezelfde grootte.
  • Gebruik geen worteldoek, maar een geotextieldoek.
  • Situeer de ontluchtings- en overlooppijp in een lager deel van de tuin. Bij piekbuien kan het regenwater, dat niet meer in de grindkuil past, hier worden opgevangen.
  • Maak gebruik van een blad- en zandvang om dichtslibbing te voorkomen. Een bladvang kan in extreme gevallen tevens dienstdoen als overloop.
  • Houd rekening met een holle ruimte tussen het grind van circa 30%.
  • Blijf circa 2 tot 3 meter van de fundering en bomen vandaan.
  • Controleer de ontluchting. De regenpijp functioneert soms ook als ontluchting van het riool. Breng indien nodig een alternatieve ontluchting aan.

Waterklaar actueel


Actueel

Woning en tuin in Maasgouw Waterklaar
Op onze oproep anderen te inspireren, reageerde de heer Vossen uit Maasgouw. Hij koppelde niet...
Lees meer
Inspireer anderen en win een winterbarbecue
Steeds meer Limburgers beseffen zich dat ze de natuur een handje kunnen helpen door hun tuin...
Lees meer

Kennis

Onderzoek

Workshops voor verschillende doelgroepen

Lees meer
Onderzoek

Onderzoeken en innovaties

Lees meer