Ondergrondse opvang

Regenwatertank


Water opvangen in een regenton, regenzuil of water opvangen in andere objecten. Veelal met het doel om het water te benutten voor het sproeien van de tuin, wassen van auto of voor nog andere doeleinde (spelen, etc).
De hoeveelheid waterberging in een regenton is beperkt ten opzichte van de totale waterbergingseis. Maar; berging per regenpijp verdeeld de ‘lasten’. Aanvullende berging in combinatie met de noodoverloop is wenselijk en afhankelijk van benodigde berging ook nodig.


Aandachtspunten:
• Hoeveelheid waterberging
• Overloop mogelijkheid (eventueel met extra waterberging)
• Leegloop: waterberging beschikbaar voor de volgende bui (eventueel deels niet laten leeglopen ten behoeve van benutten in droogteperiode)
• ‘slimme’ regenton: op basis van weerradar stroomt de waterberging leeg als er regen wordt voorspelt.

Subcategorieën
• Regenton
• Regenwaterzuil
• Regenschutting
• Watertank

Door klimaatverandering komen perioden van langdurige droogte zoals in 2018 steeds vaker voor. Beregenen van tuinen wordt dan niet meer vanzelfsprekend. Als je het regenwater van je perceel opvangt kun je het later gebruiken voor bijvoorbeeld de planten in de tuin en in huis, het wassen van de auto, toiletspoeling en wasmachine. Regenwater bevat minder kalk en is daarom kwalitatief zeer geschikt voor planten en de was. Om regenwater voor toilet en wasmachine te kunnen gebruiken zijn aparte leidingen nodig. Bij nieuwbouw kan hier eenvoudig rekening mee gehouden worden

Kosten

De kosten voor beperkt gebruik voor tuin en auto zijn niet extreem hoog. Wanneer het regenwater ook gebruik wordt voor toiletspoeling en wasmachine is een aparte waterleiding nodig. Wanneer de regenwatertank leeg is moet het systeem kunnen overschakelen op drinkwater. Hiervoor is speciale apparatuur nodig.

Ruimtegebruik

De regenwatertank wordt meestal ondergronds toegepast en vraagt daarom ook geen extra ruimte

Moeilijkheid

Bij beperkt gebruik voor tuin en auto kan het systeem door een handige klusser worden aangelegd. Bij een uitgebreid systeem is koppeling met de waterleiding nodig en moet een 2e leidingnet worden aangelegd. Dit moet gebeuren door een erkend installateur.

Grondverzet

De meeste tanks hebben een inhoud van ongeveer 5 m3. Er is dan ook veel grondverzet nodig.

Onderhoud

Het onderhoud blijft beperkt tot de inspectie en eventueel schoonmaken van het filtersysteem

Klimaatdoelen

Waterhergebruiksysteem levert een bijdrage aan de bewustwording en levert water ook in tijden van waterschaarste.

Aandachtspunten
  • Het is van belang dat de regenwatertank uit één stuk vervaardigd is, dus naadloos geproduceerd en 100% waterdicht.
  • Regenwatertanks die uit ringen of schaaldelen bestaan hebben altijd één of meerdere naden die afgedicht moeten worden. Deze naden moeten waterdicht blijven, ook op de lange termijn, en ook bij zetting van grond en leidingen.
  • Het is van belang at de aansluitingen op de tank of put ook waterdicht zijn, bij voorkeur voorzien van rubber doorvoeringen om kleine zettingen van de tank te kunnen compenseren.

Waterklaar actueel


Actueel

Geen prut in de put
Hoge kosten en wateroverlast door troep in straatputten
Lees meer
Waterklaar?
Het is voorjaar. Heerlijk, de zomer nadert, maar bent u al waterklaar? Bent u voorbereid op...
Lees meer

Kennis

Onderzoek

Onderzoeken en innovaties

Lees meer