Ondergrondse opvang

Verticale infiltratie


Heb je weinig plaats in je tuin, kun je er met een graafmachine bij, heb je zeer goed doorlatende grond en zit je grondwater diep, dan is een verticaal infiltratiesysteem een geschikte maatregel om het regenwater op te vangen en in de bodem te laten wegzakken. Een verticale infiltratie bestaat uit een 5 meter diepe infiltratiebuis met kleine gaatjes met er omheen infiltratiedoek en infiltratie- of lavazand. Het regenwater loopt via een zand- en vuilvangput naar deze infiltratiebuis waarna het in de bodem kan wegzakken.

Kosten

Laag, als je het vergelijkt met andere ondergrondse systemen.

Ruimtegebruik

Het ruimtegebruik is erg laag en beperkt zich tot twee maal een oppervlakte van diameter 50 cm.

Moeilijkheid

De aanleg van een dergelijk systeem is niet moeilijk, maar voor het boren van het gat heb je wel een machine met bijbehorende boor nodig. Dit kun je het beste laten doen. De overige onderdelen kun je eventueel ook zelf aanleggen.

Grondverzet

Voor de aanleg van de verticale infiltratiebuis is niet veel grondwerk nodig. Je moet wel nog de zand- en vuilvangput ingraven en de regenwaterleidingen aansluiten op jouw systeem.

Onderhoud

Het onderhoud blijft beperkt tot het af en toe ledigen van de zand- en vuilvangput.

Klimaatdoelen

Natuurlijke aanvulling van grondwater.

Aandachtspunten

  • Bij een bovenlaag met veel klei of leem is deze maatregel minder geschikt omdat het water niet snel in de bodem zakt.
  • In oude woningen is de regenpijp vaak ook de ontluchting van het vuilwaterriool. Koppel je deze regenpijp af dan moet je de ontluchting weer herstellen.
  • Een infiltratiebuis heeft relatief weinig bergingscapaciteit. Dit hoeft geen probleem te zijn bij goed doorlatende grond en een diepe grondwaterstand. Het regenwater wordt met een hoge waterdruk in de grond geperst.
  • Bij extreme onweersbuien kan de infiltratie toch soms onverhoopt vol raken. Zorg ervoor dat het overtollig water kan wegstromen naar bijvoorbeeld de tuin of naar de straat.
  • Blijf circa 3 meter van de fundering en bomen vandaan.

Waterklaar actueel


Actueel

Onderzoek Wonen Limburg en studenten Hogeschool Van Hall Larenstein
Het klimaat verandert, langere periodes van droogte en intensievere buien in kortere tijd. Wat...
Lees meer
Campagne Geen prut in de put verlengd
Geen prut in de put. Onder die vlag lanceerde Waterpanels Limburg twee jaar geleden een campagne...
Lees meer

Kennis

Onderzoek

Onderzoeken en innovaties

Lees meer