Ondergrondse opvang

Verticale infiltratie


Heb je weinig plaats in je tuin, kun je er met een graafmachine bij, heb je zeer goed doorlatende grond en zit je grondwater diep, dan is een verticale infiltratiesysteem een geschikte maatregel om je regenwater op te vangen en in de bodem te laten wegzakken. Een verticale infiltratie bestaat uit een 5 meter diepe infiltratiebuis met kleine gaatjes met er omheen infiltratiedoek en infiltratie- of lavazand. Het regenwater loopt via een zand- en vuilvangput naar deze infiltratiebuis waarna het in de bodem kan wegzakken.

Kosten

Als je het vergelijkt met andere ondergrondse systemen laag.

Ruimtegebruik

Het ruimtegebruik is erg laag en beperkt zich tot twee maal een oppervlakte van diameter 50 cm.

Moeilijkheid

De aanleg van een dergelijk systeem is niet moeilijk, maar voor het boren van het gat heb je wel een machine met bijbehorende boor nodig. Dit kun je het beste laten doen. De overige onderdelen kun je eventueel ook zelf aanleggen.

Grondverzet

Voor de aanleg van de verticale infiltratiebuis is niet veel grondwerk nodig. Je moet wel nog de zand- en vuilvangput ingraven en de regenwaterleidingen naar jouw systeem.

Onderhoud

Het onderhoud blijft beperkt tot het af en toe ledigen van de zand- en vuilvangput.

Klimaatdoelen

Natuurlijke aanvulling van grondwater.

Aandachtspunten

  • In oude woningen is de regenpijp vaak ook de ontluchting van het vuilwaterriool. Koppel je deze regenpijp af dan moet je de ontluchting weer herstellen. Hoe je dit moet doen lees je hier.
  • Een infiltratiebuis heeft relatief weinig bergingscapaciteit. Dit hoeft geen probleem te zijn bij goed doorlatende grond en diepe grondwaterstand. Het regenwater wordt met een hoge waterdruk in de grond geperst.
  • Bij extreme onweersbuien het de infiltratie toch soms onverhoopt vol raken. Zorg er voor dat het overtollig water kan wegstromen naar bijvoorbeeld je tuin of naar de straat.
  • Blijf circa 3 meter weg van de fundering en bomen.

Waterklaar actueel


Actueel

Inzetten op veerkracht en het bevorderen van gezondheid
De zomer van 2018 heeft duidelijk gemaakt wat klimaatverandering in de praktijk betekent. Felle...
Lees meer
Het belang van samenwerken
Al een aantal jaren werken vijftien Noord-Limburgse gemeenten, WML, WBL en het Waterschap...
Lees meer

Kennis

Onderzoek

Workshops voor verschillende doelgroepen

Lees meer
Onderzoek

Onderzoeken en innovaties

Lees meer