Ga naar de inhoud
Oplossingen

Ondergrondse opvang

Clouds

Verticale infiltratie


Een verticaal infiltratiesysteem is een ideale maatregel om het regenwater op te vangen en in de bodem te laten wegzakken als:

  • er weinig plaats is in je tuin;
  • er ruimte is voor een graafmachine;
  • de grond zeer goed doorlatend is;
  • het grondwaterniveau diep is.

Verticale infiltratie bestaat uit een 5 meter diepe infiltratiebuis met kleine gaatjes. Daaromheen zit een infiltratiedoek en infiltratie- of lavazand. Het regenwater loopt via een zand- en vuilvangput naar deze infiltratiebuis waarna het in de bodem kan wegzakken.

Kosten 1 1 1 1

De kosten zijn laag. Vooral als je het vergelijkt met andere ondergrondse systemen.

Ruimtegebruik 1 1 1 1

Het ruimtegebruik is erg klein. Je hebt ongeveer tweemaal een oppervlakte van een diameter van 50 cm nodig.

Moeilijkheid 1 1 1 1

De aanleg van een verticaal infiltratie systeem is eenvoudig. Voor het boren van een gat heb je wel een machine met bijbehorende boor nodig. Dit kun je het beste laten doen. De andere onderdelen kun je ook zelf aanleggen.

Grondverzet 1 1 1 1

Voor de aanleg van de verticale infiltratiebuis is niet veel grondwerk nodig. Je moet wel nog de zand- en vuilvangput ingraven en de regenwaterleidingen aansluiten op jouw systeem.

Onderhoud 1 1 1 1

Er is niet veel onderhoud nodig. Af en toe moet je de zand- en vuilvangput legen.

Klimaatdoelen 1 1 1 1

Natuurlijke aanvulling van grondwater.

Aandachtspunten

  • Als de bovenlaag van de grond vooral uit klei en leem bestaat is deze maatregel niet handig. Omdat het water niet snel weg kan zakken in de bodem.
  • In oude woningen is de regenpijp vaak ook de ontluchting van het vuilwaterriool. Koppel je deze regenpijp af dan moet je de ontluchting weer herstellen.
  • Een infiltratiebuis heeft niet veel bergingscapaciteit . Dit hoeft geen probleem te zijn bij goed doorlatende grond en een diepe grondwaterstand.
  • Bij extreme onweersbuien kan de infiltratie toch soms ineens vol raken. Zorg ervoor dat het overtollig water kan wegstromen naar bijvoorbeeld de tuin of naar de straat.
  • Blijf circa 3 meter van de fundering en bomen vandaan. 

Waterklaar actueel


Actueel

Waterpanel mooi staaltje samenwerking’
Water loopt als een rode draad door het werkzame leven van Twan Huyskens. Als ambtenaar en...
Lees meer
Column NR1 “Weet wat er speelt”
De afgelopen weken was er in de media veel te lezen over droogte. In een groot deel van...
Lees meer

Kennis

Onderzoek /noord/workshops

Workshops voor verschillende doelgroepen

Lees meer
Onderzoek https://www.waterklaar.nl/noord/onderzoeken

Onderzoeken en innovaties

Lees meer
Back to top

Kalender calendar-icon