Ondergrondse opvang

Ontluchting, ontlastput en noodoverloop


Bij regenval moet de lucht in het riool plaats maken voor water. In het rioolsysteem moeten dus ontluchtingspunten zijn. Doorgaans zijn dat de woningen, waarbij vooral nieuwe woningen beschikken over een daarvoor bestemde standleiding. Bij oude woningen ontbreekt deze leiding waardoor in de praktijk de lucht uit de riolering ontsnapt via de regenpijp. Als er geen standleiding aanwezig is en je koppelt de regenpijp los van de riolering, dan zoekt de lucht een andere weg om te ontsnappen. Vaak heeft dit borrelende toiletten en wasbakken tot gevolg.

Je kunt dit voorkomen door een alternatieve ontluchtingsleiding aan te leggen. Daarnaast is het handig om een ontlastput aan te leggen in de buurt van de oudere regenwaterafvoer en moet je zorgen dat het regenwater ook weg kan lopen wanneer je infiltratievoorziening bij een extreem zware regenbui helemaal vol is. Dit noemen we de noodoverloop.

In het filmpje wordt de werking van de riolering uitgelegd.


Omschrijving werking ontluchting, ontlastput en noodoverloop:

• Het regenwater (A) afkomstig van de dakgoot loopt via de regenpijp of bovengronds of ondergronds naar de infiltratievoorziening.
• Als het afvalwater door een verstopping of regenwater dat nog is aangesloten op de riolering niet snel genoeg kan wegstromen, dan kan het water via een ontlastput of via een schobputje (B) weglopen in de tuin.
• Als de infiltratievoorziening helemaal vol is en het water kan oppervlakkig niet naar een lager punt stromen, dan kan het regenwater (C) via de noodoverloop (ontlastput of schrobputje) weglopen via de riolering (C).
• De lucht (D) uit de riolering kan nu ontsnappen via een tweede buis aan de muur die is aangesloten op de riolering.


Waterklaar actueel


Actueel

Geen prut in de put
Hoge kosten en wateroverlast door troep in straatputten
Lees meer
Waterklaar?
Het is voorjaar. Heerlijk, de zomer nadert, maar bent u al waterklaar? Bent u voorbereid op...
Lees meer

Kennis

Onderzoek

Onderzoeken en innovaties

Lees meer