Bergen op het dak

Retentiedak


Naast sedum- en natuurdaken zijn er ook retentiedaken waarop substantiële hoeveelheden water geborgen kunnen worden. In die gevallen wordt er een waterbergend pakket aangebracht. Dit wordt gedaan door kratten op de dakconstructie aan te brengen, welke een groot waterbergend vermogen hebben. Het water in deze kratten kan worden vastgehouden of vertraagd worden afgevoerd. Op de krattenconstructie komt een groendak te liggen, welke gebruik kan maken van het water eronder. 

Bestaande daken zijn meestal niet ontworpen op het gewicht van deze constructies en het gewicht van het water. Ook zijn ze moeilijk zelf aan te leggen. Daarnaast wordt de totale opbouw van het systeem zo hoog, dat het moeilijk wordt op een normaal dak van een particuliere woning. Schakel hiervoor altijd een gespecialiseerd bedrijf in.

Een retentiedak heeft veel mogelijkheden voor waterberging, door het creëren van een holle ruimte onder de beplanting. Het waterbergend vermogen van een retentiedak is groot i.v.m. de gecontroleerde afvoer vooraf bij piekbuien. Voor een optimale Waterklare woning kunt u het retentiedak combineren met het aansluiten van de regenwaterpijp op een infiltratievoorziening.

Kosten

Een retentiedak is de duurste variant van een groendak, omdat deze extra buffercapaciteit heeft ingebouwd.

Ruimtegebruik

Een retentiedak kost geen extra ruimte in je tuin.

Moeilijkheid

Gedegen opbouw van het dak is belangrijk voor het voorkomen van lekken, controle op draagvermogen dakconstructie. Er staat continu water op het dak, dus dient alles goed afgewerkt en gecontroleerd te zijn.

Grondverzet

Uiteraard geen grondverzet nodig. Wel dienen het substraat en de planten op het dak aangebracht te worden.

Onderhoud

Net als alles wat groeit en bloeit in de tuin is er onderhoud nodig. Tip: denk er voor de aanleg over na hoe je op het dak kunt komen voor het onderhoud. Het controleren van de afvoeren is belangrijk.

Klimaatdoelen

Retentiedaken verminderen hittestress en kunnen water opslaan op het dak en dit hergebruiken. Ook draagt het bij aan biodiversiteit door de beplanting bovenop. Hoe uitbundiger de beplanting, hoe groter de bijdrage aan de biodiversiteit.

Aandachtspunten

  • Het dak dient minimaal 100 kg/m2 te kunnen dragen.
  • Tijdens het onderhoud moeten onkruiden verwijderd worden en de afvoeren dienen gecontroleerd te worden.
  • Het is nodig een overstort mogelijkheid te hebben, voor als de berging vol zit.
  • Jaarlijks bemesten komt de beplanting ten goede.
  • Grassen moeten zoveel mogelijk weg gehouden worden uit de vegetatie.

Waterklaar actueel


Actueel

Onderzoek Wonen Limburg en studenten Hogeschool Van Hall Larenstein
Het klimaat verandert, langere periodes van droogte en intensievere buien in kortere tijd. Wat...
Lees meer
Campagne Geen prut in de put verlengd
Geen prut in de put. Onder die vlag lanceerde Waterpanels Limburg twee jaar geleden een campagne...
Lees meer

Kennis

Onderzoek

Onderzoeken en innovaties

Lees meer