Oplossingen

Ander soort verharding

Clouds

Waterdoorlatende verhardingen


Waterdoorlatende bestrating heeft meerdere voordelen, zowel praktisch als esthetisch. Omdat water meteen door de verharding kan infiltreren ontstaan geen plassen of waterstromen. Dankzij waterdoorlatende bestrating kan de tuin groener worden vormgegeven met toch draagkracht in de verharding. De waterdoorlatende bestrating heeft naast bovengrondse voordelen ook voordelen voor de ondergrond; het grondwater wordt op een natuurlijke wijze aangevuld en op peil gehouden.

 • Grasbetontegels
  Regenwater zakt gemakkelijk in de grond, veel ruimte voor gras en snelle aanvulling van grondwater. Door fijn grind tussen de tegels te gebruiken wordt voorkomen dat onkruid tussen de tegels gaat groeien.

 • Poreuze betonklinkers
  Door de open structuur van de klinkers kan regenwater door de klinker heen infiltreren in de ondergrond.

 • Klinkers met open voeg of los verband
  Uitstraling blijft hetzelfde, maar door brede voegen met daarin zand, gras of grind kan water toch wegzakken in de grond.

 • Stapstenen
  Klinkers of betontegels met tussenruimte waardoor water weg kan zakken in de grond.

 • Grind, steenslag of schelpen
  Verharde ondergrond waarin water snel weg kan zakken.

 • Grind of split in roosterstenen
  De roosters houden het grind of ander materiaal op de plek. Daarnaast wordt voorkomen dat bij een minder stevige ondergrond het grind wegzakt.

 • Houtspaanders, dennenschors of cacaodoppen
  Regenwater kan makkelijk de bodem in zakken, plaats voor veel insecten.

Kosten 1 1 1 1

De kosten voor stenen verhardingen zoals klinkers en tegels (score 3) zijn een stuk hoger dan andere verhardingen zoals grind of houtspaanders (score 1).

Ruimtegebruik 1 1 1 1

Het soort verharding is dan ook niet van invloed op het ruimtegebruik.

Moeilijkheid 1 1 1 1

De moeilijkheidsgraad is sterk afhankelijk van de gekozen verharding. Een klinkerverharding (score 3) moet meestal worden aangebracht door een vakman. Een verharding van boomschors (score 1) kan bijna iedereen aanleggen.

Grondverzet 1 1 1 1

Voor een verharding van tegels of klinkers moet een zand- of puinfundering worden aangelegd. Dan is er meer grondwerk nodig (score 2). Bij andere verhardingssoorten zoals grind volstaat vaak het aanbrengen van een infiltratiedoek (score 1).

Onderhoud 1 1 1 1

Houtspaanders of vergelijkbare materialen (score 3) vergaan in de loop van de tijd. Deze materialen moeten regelmatig worden aangevuld. Andere losliggende verhardingssoorten zoals grind (score 1) moeten af en toe worden bijgeharkt. Bij klinker- of tegelverharding (score 2) moet het onkruid in de voegen worden verwijderd.

Klimaatdoelen 1 1 1 1

Bij waterdoorlatende verhardingen wordt minder groen aangelegd. Wel wordt een bijdrage geleverd aan het infiltreren en bufferen van het regenwater.

Aandachtspunten:

 • Omdat de bestrating poreus is en niet afwatert via een riool, wordt aanbevolen om de waterdoorlatende bestrating nagenoeg vlak aan te leggen.
 • Bij de aanleg van stenen moet de vlijlaag (laag direct onder verharding) uit poreus materiaal bestaan, zoals lava of gebroken grind. Dit geldt ook voor de ruimte tussen de straatstenen.
 • De porositeit van de vlijlaag bepaalt hoeveel regenwater wordt geborgen of geïnfiltreerd. Naast de vlijlaag is het ook belangrijk om de voegen op te vullen met waterdoorlatend materiaal. Voor het beheer is het van belang regelmatig te vegen om te voorkomen dat de voegen dichtslibben.
 • Tussen doorlatend cunet en omliggende grond dient een scheidingsdoek aanwezig te zijn om te voorkomen dat het zand in de steenslag stroomt. Het beste kan dit van geotextiel non-woven worden gemaakt, niet van anti-worteldoek (dit laat minder water door).
 • Poreus materiaal kan zijn: steenslag, lava, grind, drainagezand etc. Tussen verschillende korrelgrootten dient scheidingsdoek aanwezig te zijn. Ook tussen de vlijlaag en bergend cunet.
 • Denk er bij realisatie aan dat de omliggende bodem niet wordt versmeerd. Versmering van de bodem vindt plaats bij mechanische ontgraving in natte toestand.

Waterklaar actueel


Actueel

Wat te doen bij (dreigende) wateroverlast? Kijk op wachtnietopwater.nl!
Ons klimaat verandert snel en grillig. In Limburg gaat dat gepaard met steeds langere perioden...
Lees meer
Fijne feestdagen
Frietjes en oliebollen bakken of gourmetten? Lever het gebruikte vet apart in!
Lees meer

Kennis

Onderzoek

Workshops voor verschillende doelgroepen

Lees meer
Onderzoek

Onderzoeken en innovaties

Lees meer

Kalender calendar-icon