Ander soort verharding

Waterdoorlatende verhardingen


Voordelen van waterdoorlatende bestrating
Waterdoorlatende bestrating heeft meerdere voordelen, zowel praktisch als esthetisch. Door de snelle afvoer van regenwater krijgt dit niet de kans om plassen te vormen. Omdat water meteen door de verharding kan infiltreren ontstaan geen plassen of waterstromen. Dankzij waterdoorlatende bestrating kan de tuin groener worden vormgegeven met toch draagkracht in de verharding. De waterdoorlatende bestrating heeft naast bovengrondse voordelen ook voordelen voor de ondergrond; het grondwater wordt op een natuurlijke wijze aangevuld en op peil gehouden.

 • Grasbetontegels
  Regenwater zakt makkelijk in de grond, veel ruimte voor gras en snelle aanvulling van grondwater. Door fijn grind tussen de tegels te gebruiken wordt voorkomen dat onkruid tussen de tegels gaat groeien.

 • Poreuze betonklinkers
  Door de open structuur van de klinkers kan regenwater door de klinker heen infiltreren in de ondergrond.

 • Klinkers met open voeg of los verband
  Uitstraling blijft hetzelfde, maar door brede voegen met daarin zand, gras of grind kan water toch wegzakken in de grond.

 • Stapstenen
  Klinkers of betontegels met tussenruimte waardoor water weg kan zakken in de grond.

 • Grind, steenslag of schelpen
  Verharde ondergrond waarin water snel weg kan zakken.

 • Grind of split in roosterstenen
  De roosters houden het grind of ander materiaal op de plek. Daarnaast wordt voorkomen dat bij een minder stevige ondergrond het grind wegzakt.

 • Houtspaanders, dennenschors of cacaodoppen
  Regenwater kan makkelijk de bodem in zakken, plaats voor veel insecten.

Kosten

De kosten voor stenen verhardingen zoals klinkers en tegels (score 3) zijn een stuk hoger dan andere verhardingen zoals grind of houtspaanders (score 1).

Ruimtegebruik

Verhardingen worden meestal aangelegd voor een doel dat de eigenaar heeft met dit perceelgedeelte. De soort verharding is dan ook niet van invloed op het ruimtegebruik.

Moeilijkheid

De moeilijkheid is sterk afhankelijk van de gekozen verharding. Een klinkerverharding (score 3) moet meestal worden aangebracht voor een vakman. Een verharding van boomschors (score 1) kan bijna iedereen aanleggen.

Grondverzet

Voor een verharding van tegels of klinkers moet een zand- of puinfundering worden aangelegd. Dan is meer grondwerk nodig (score 2). Bij andere verhardingsoorten zoals grind volstaat vaak het aanbrengen van een infiltratiedoek (score 1).

Onderhoud

Houtspaanders of vergelijkbare materialen (score 3) vergaan in de loop van de tijd. Deze materialen moeten regelmatig worden aangevuld. Andere losliggende verhardingsoorten zoals grind (score 1) moeten af en toe worden bijgeharkt. Bij klinker- of tegelverharding (score 2) moet het onkruid in de voegen worden verwijderd.

Klimaatdoelen

Bij waterdoorlatende verhardingen wordt minder groen aangelegd. Wel wordt een bijdrage geleverd aan het infiltreren en bufferen van het regenwater.

Aandachtspunten voor toepassing waterdoorlatende bestrating:
Waterdoorlatende bestrating heeft andere eigenschappen dan ‘gewone’ bestrating. Daarom is het belangrijk vooraf naar de aandachtspunten te kijken.
• Omdat de bestrating poreus is en niet afwatert via een riool wordt aanbevolen de waterdoorlatende bestrating nagenoeg vlak aangelegd worden.
• Bij de aanleg van stenen moet de vlijlaag (laag direct onder verharding) uit poreus materiaal bestaan zoals lava of gebroken grind. Dit geldt ook voor de ruimte tussen de straatstenen.
• De porositeit van de vlijlaag bepaald hoeveel regenwater wordt geborgen of geïnfiltreerd. Naast de vlijlaag is het ook belangrijk om de voegen op te vullen met waterdoorlatend materiaal. Voor het beheer is het van belang regelmatig te vegen om te voorkomen dat de voegen dichtslibben.
• Tussen doorlatend cunet en omliggende grond dient een scheidingsdoek aanwezig te zijn om te voorkomen dat het zand in de steenslag stroomt. Het beste kan dit van geotextiel non-woven worden gemaakt en geen anti-worteldoek. Dit laat minder water door.
• Poreus materiaal kan zijn steenslag, lava, grind, drainagezand etc. Tussen verschillende korrelgrootten dient scheidingsdoek aanwezig te zijn. Ook tussen vlijlaag en bergend cunet.
• Denk eraan bij realisatie dat de omliggende bodem niet wordt versmeerd. Versmering van de bodem vindt plaats bij mechanische ontgraving in natte toestand.

Waterklaar actueel


Actueel

Waterklaar?
Het is voorjaar. Heerlijk, de zomer nadert, maar bent u al waterklaar? Bent u voorbereid op...
Lees meer
Prijsvraag: Is jouw tuin al waterklaar ?
Voor welke maatregel kun je subsidie krijgen van jouw gemeente? Doe mee met de prijsvraag en win...
Lees meer

Kennis

Onderzoek

Onderzoeken en innovaties

Lees meer