Ondergrondse opvang

Infiltratieplaten


Je kunt er ook voor kiezen om infiltratieplaten te gebruiken. Deze zijn zeer stevig en bovendien plat. Je kunt ze gebruiken als je wilt infiltreren onder een verharding, bijvoorbeeld onder een oprit of terras.

Infiltratieplaten zijn lichtgewicht en kunnen, zonder de tuin overhoop te halen, horizontaal onder terras en tuin worden aangelegd. Het bijzondere aan deze oplossing is dat planten en heesters in droge perioden grondwater kunnen opzuigen door het infiltratie-element heen. Ze kunnen dus onder het terras, maar ook in de tuin worden toegepast.

Je plaatst infiltratieplaten bij:

  • hoge grondwaterstand
  • wanneer geen gebruik gemaakt kan worden van graafmachines
  • je wilt infiltreren onder terras of oprit


Aandachtspunt

Bij een bovenlaag met veel klei of leem is deze maatregel minder geschikt omdat het water niet snel in de bodem zakt.



Waterklaar actueel


Actueel

Onderzoek Wonen Limburg en studenten Hogeschool Van Hall Larenstein
Het klimaat verandert, langere periodes van droogte en intensievere buien in kortere tijd. Wat...
Lees meer
Campagne Geen prut in de put verlengd
Geen prut in de put. Onder die vlag lanceerde Waterpanels Limburg twee jaar geleden een campagne...
Lees meer

Kennis

Onderzoek

Onderzoeken en innovaties

Lees meer