Bovengrondse opvang in de tuin

Grindterras


De meeste mensen leggen om meerdere redenen verhardingen aan in hun tuin. Voor een aantrekkelijke groene tuin geldt de vuistregel is dat je niet meer dan 40% van je tuin moet verharden. Het resterende deel is dan bestemd voor groen.

Je kunt het beste waterdoorlatende verharding aanleggen. Het regenwater dat op deze verharding valt, kan gemakkelijk wegzakken in de grond. Wanneer je de waterdoorlatende verharding lager aanlegt dan de rest van je tuin dan kun je daar ook prima het regenwater van je dak opvangen. Bij een goed doorlatende bodem zakt het regenwater van nagenoeg alle buien direct weg in de bodem. Alleen bij forse piekbuien blijft er kortstondig water staan op de lager gelegen verharding. In de praktijk is dit echter geen enkel probleem.

Kosten

De aanleg van waterdoorlatende verharding is bijna nooit duurder dan gesloten verharding. Sterker nog bij gesloten verharding moet je voorzieningen aanbrengen voor de afvoer van het regenwater.

Ruimtegebruik

Voor het ruimtegebruik maakt het geen verschil of je nu waterdoorlatende of gesloten verharding toepast.

Moeilijkheid

Voor de aanleg van verhardingen is enige vakmanschap nodig. Als je onder het grind infiltratiedoek aanbrengt, blijft het grind goed gescheiden van de ondergrond terwijl de verharding toch goed water doorlaat. Anti worteldoek laat minder gemakkelijk het water door.

Grondverzet

De meeste tuinen zijn vlak. Als dit het geval is moet het gedeelte afgraven waar de verharding komt. Reguliere verhardingen moet je aanleggen op een zandbed. Pas je een grind- of houtsnipperverharding aan dan is een zandbed meestal niet nodig. In dat geval is er minder grondwerk nodig. Je tuin moet wel voldoende laag liggen ten opzichte van je woning. Dan loopt het water bij een forse piekbui niet in je woning. Als je tuin niet laag genoeg ligt, moet je de overtollige grond afvoeren.

Onderhoud

Waterdoorlatende verharding vraagt meestal niet meer onderhoud dan reguliere verhardingen. Houtsnippers moet je meestal ieder jaar aanvullen. Bij de meeste verhardingen is het nodig om enkele malen per jaar het onkruid tussen de voegen te verwijderen. Dit geldt ook voor waterdoorlatende klinkerverhardingen.

Klimaatdoelen

Verhardingen dragen niet bij aan het vergroten van de biodiversiteit en het tegengaan van hittestress. daarom is het belangrijk om voldoende groen in je tuin te houden. Waterdoorlatende verharding zijn wel prima geschikt om het regenwater op te vangen en in de bodem te laten wegzakken.

In de achtertuin op deze foto is in het verleden grindverharding aangelegd voor de droogmolen. De tuin loopt van alle kanten af naar dit grindterras en ligt ca. 20 centimeter lager dan het vloerpeil van de woning. De ondergrond is zeer goed waterdoorlatend. De verharding bestaat uit een laag van ca. 5 cm grind. In het grindterras wordt niet alleen het regenwater van de hele achtertuin opgevangen, maar ook 60 m2 dak van de achterkant van de woning.

Bijlage goten

Waterklaar actueel


Actueel

Waterklaar?
Het is voorjaar. Heerlijk, de zomer nadert, maar bent u al waterklaar? Bent u voorbereid op...
Lees meer
Prijsvraag: Is jouw tuin al waterklaar ?
Voor welke maatregel kun je subsidie krijgen van jouw gemeente? Doe mee met de prijsvraag en win...
Lees meer

Kennis

Onderzoek

Onderzoeken en innovaties

Lees meer