Bovengrondse opvang (in de tuin)

Grindterras


De meeste mensen leggen om meerdere redenen verhardingen aan in hun tuin. Voor een aantrekkelijke groene tuin geldt de vuistregel dat je niet meer dan 40% van je tuin moet verharden. Het resterende deel is dan bestemd voor groen.

Je kunt het beste waterdoorlatende verharding zoals grind of houtsnippers aanleggen. Het regenwater dat op het grind of de houtsnippers valt, kan gemakkelijk wegzakken in de grond. Wanneer je de waterdoorlatende verharding lager aanlegt dan de rest van je tuin, kun je daar ook prima het regenwater van je dak opvangen. Bij een goed doorlatende verharding zakt het regenwater van nagenoeg alle buien direct weg in de bodem. Alleen bij forse piekbuien blijft er kortstondig water staan op de lager gelegen verharding. In de praktijk is dit echter geen enkel probleem.

Kosten

De aanleg van waterdoorlatende verharding is bijna nooit duurder dan gesloten verharding. Sterker nog, bij gesloten verharding moet je voorzieningen aanbrengen voor de afvoer van het regenwater.

Ruimtegebruik

Voor het ruimtegebruik maakt het geen verschil of je nu waterdoorlatende of gesloten verharding toepast.

Moeilijkheid

Voor de aanleg van verhardingen is enig vakmanschap nodig. Als je onder het grind of de houtsnippers infiltratiedoek aanbrengt, blijft het materiaal goed gescheiden van de ondergrond terwijl de verharding toch goed water doorlaat. Anti worteldoek laat het water minder gemakkelijk door.

Grondverzet

De meeste tuinen zijn vlak. Als dit het geval is, moet je het gedeelte afgraven waar de verharding komt. Reguliere verhardingen moet je aanleggen op een zandbed. Pas je een grind- of houtsnipperverharding toe dan is een zandbed meestal niet nodig. In dat geval is er minder grondwerk nodig. De tuin moet wel voldoende laag liggen ten opzichte van jouw woning om overlast te voorkomen bij hevige regenval. Dan loopt het water bij een forse piekbui niet in de woning. Als jouw tuin niet laag genoeg ligt, moet je de overtollige grond afvoeren.

Onderhoud

Waterdoorlatende verharding vraagt meestal niet meer onderhoud dan reguliere verhardingen. Houtsnippers moet je meestal ieder jaar aanvullen. Bij de meeste verhardingen is het nodig om enkele malen per jaar het onkruid te verwijderen.

Klimaatdoelen

Verhardingen dragen niet bij aan het vergroten van de biodiversiteit en het tegengaan van hittestress. Daarom is het belangrijk om voldoende groen in de tuin te houden. Waterdoorlatende verhardingen zijn wel prima geschikt om het regenwater op te vangen en in de bodem te laten wegzakken.

In de achtertuin op deze foto is in het verleden grindverharding aangelegd voor de droogmolen. De tuin loopt van alle kanten af naar dit grindterras en ligt ca. 20 centimeter lager dan het vloerpeil van de woning. De ondergrond is zeer goed waterdoorlatend. De verharding bestaat uit een laag van ca. 5 cm grind. In het grindterras wordt niet alleen het regenwater van de hele achtertuin opgevangen, maar ook 60 m2 dak van de achterkant van de woning.

Bijlage goten

Waterklaar actueel


Actueel

Wat te doen bij (dreigende) wateroverlast? Kijk op wachtnietopwater.nl!
Ons klimaat verandert snel en grillig. In Limburg gaat dat gepaard met steeds langere perioden...
Lees meer
Fijne feestdagen
Frietjes en oliebollen bakken of gourmetten? Lever het gebruikte vet apart in!
Lees meer

Kennis

Onderzoek

Workshops voor verschillende doelgroepen

Lees meer
Onderzoek

Onderzoeken en innovaties

Lees meer