Ga naar de inhoud
Oplossingen

Bovengrondse opvang (in de tuin)

Clouds

Grindterras


De meeste mensen leggen om meerdere redenen verhardingen aan in hun tuin. Voor een aantrekkelijke groene tuin geldt de vuistregel dat je niet meer dan 40% van je tuin moet verharden. De rest van de tuin is dan bestemd voor groen.

Je kunt het beste waterdoorlatende verharding zoals grind of houtsnippers aanleggen. Het regenwater dat op het grind of de houtsnippers valt, kan gemakkelijk wegzakken in de grond. Wanneer je de waterdoorlatende verharding lager aanlegt dan de rest van je tuin, kun je daar ook prima het regenwater van je dak opvangen. Bij een goed doorlatende verharding zakt het regenwater van bijna alle buien direct weg in de bodem. Alleen bij forse piekbuien blijft er voor een korte tijd water staan. Uit de praktijk blijkt dat dit geen probleem is.

Kosten 1 1 1 1

De aanleg van waterdoorlatende verharding is bijna nooit duurder dan gesloten verharding. Sterker nog, bij gesloten verharding moet je voorzieningen aanbrengen voor de afvoer van het regenwater.

Ruimtegebruik 1 1 1 1

Voor het ruimtegebruik maakt het geen verschil of je nu waterdoorlatende of gesloten verharding toepast.

Moeilijkheid 1 1 1 1

Voor de aanleg van verhardingen komt wat vakmanschap kijken. Het is goed om onder het grind of de houtsnippers infiltratiedoek aan te brengen. Hierdoor blijft het materiaal goed gescheiden van de ondergrond terwijl de verharding toch goed water doorlaat. Anti worteldoek laat het water minder gemakkelijk door.

Grondverzet 1 1 1 1

De meeste tuinen zijn vlak. Als dit het geval is, moet je het gedeelte afgraven waar de verharding komt. De meeste verhardingen moet je aanleggen op een zandbed. Pas je een grind- of houtsnipperverharding toe? Dan is een zandbed meestal niet nodig en hoeft er minder grondwerk uitgevoerd te worden. De tuin moet wel laag genoeg liggen ten opzichte van jouw woning om overlast te voorkomen bij hevige regenval. Dan loopt het water bij een forse piekbui niet in de woning. Als jouw tuin niet laag genoeg ligt, moet je de overtollige grond weghalen.

Onderhoud 1 1 1 1

Waterdoorlatende verharding vraagt om dezelfde onderhoud als andere verhardingen. Houtsnippers moet je meestal ieder jaar aanvullen. Bij de meeste verhardingen is het nodig om een paar keer per jaar het onkruid te verwijderen.

Klimaatdoelen 1 1 1 1

Verhardingen dragen niet bij aan het vergroten van de biodiversiteit en het tegengaan van hittestress. Daarom is het belangrijk om voldoende groen in de tuin te houden. Waterdoorlatende verhardingen zijn prima om het regenwater op te vangen en in de bodem te laten wegzakken. In de achtertuin op deze foto is in het verleden grindverharding aangelegd voor de droogmolen. De tuin loopt van alle kanten af naar dit grindterras en ligt ca. 20 centimeter lager dan het vloerpeil van de woning. De ondergrond is zeer goed waterdoorlatend. De verharding bestaat uit een laag van ca. 5 cm grind. In het grindterras wordt niet alleen het regenwater van de hele achtertuin opgevangen, maar ook 60 m2 dak van de achterkant van de woning.

Biodiversiteit 1 1 1 1

Bijdrage verbetering biodiversiteit

In de achtertuin op deze foto is in het verleden grindverharding aangelegd voor de droogmolen. De tuin loopt van alle kanten af naar dit grindterras en ligt ca. 20 centimeter lager dan het vloerpeil van de woning. De ondergrond is zeer goed waterdoorlatend. De verharding bestaat uit een laag van ca. 5 cm grind. In het grindterras wordt niet alleen het regenwater van de hele achtertuin opgevangen, maar ook 60 m2 dak van de achterkant van de woning.

Bijlage goten

Tap lekker Limburgs water

Tap lekker Limburgs water

Geniet van de prachtige herfstkleuren in de waterrijke gebieden en zestien drinkwaterbrongebieden van Limburg. In tien daarvan hebben we wandel- en fietsroutes uitgestippeld.

Lees meer
Back to top