Ondergrondse opvang

Infiltratiekratten


Een infiltratiekrat is een ondergrondse holle ruimte om water te bergen. Het water kan vervolgens vertraagd infiltreren in de bodem. Om de krat schoon te houden van vuil wordt rondom een geotextieldoek aangebracht. Zo wordt dichtslibben van de kratten voorkomen.

Per krat kan 250 tot 300 m3 water geborgen worden. Een basisset kost circa 450 euro en voor elke aanvullende krat betaal je circa 175 euro.

Kosten

Hoog. Kratten zijn relatief duur in aanschaf.

Ruimtegebruik

Een infiltratiekrat is zo ontworpen dat er een maximale holle ruimte is, maar toch zeer veel draagkracht. Het ruimtegebruik wordt daarmee beperkt. Een voordeel is bovendien dat je bovenop de krat bijvoorbeeld een terras of grasveld kunt aanleggen. Daarmee is de ruimte multifunctioneel.

Moeilijkheid

Prima zelf aan te leggen. Denk wel aan ontluchting en zandvang.

Grondverzet

De kratten dienen circa een 25 tot 50 cm onder de grond te liggen. De kratten zijn meestal 40 cm hoog. In combinatie met de oppervlakte van de krat is er veel grondverzet nodig. De overtollige grond moet meestal worden afgevoerd.

Onderhoud

Alleen zandvang en bladvang schoonhouden.

Klimaatdoelen

Je kunt water bergen en zorgt tevens voor een natuurlijke aanvulling van het grondwater.

Aandachtspunten

  • Bij een bovenlaag met veel klei of leem is deze maatregel minder geschikt omdat het water niet snel in de bodem zakt.
  • Houd rekening met minimaal 25 cm dekking. Bij zware belasting, zoals kratten onder een oprit, dient 50cm dekking aangehouden te worden.
  • Leg de krat circa een halve meter boven de gemiddelde grondwaterstand.
  • Gebruik geen worteldoek, maar een geotextieldoek.
  • Maak gebruik van een blad- en zandvang, om dichtslibbing te voorkomen. Een bladvang kan n extreme gevallen tevens dienst doen als overloop.
  • Blijf circa 2 tot 3 meter van de fundering en bomen vandaan.
  • Situeer de ontluchtings- en overlooppijp in een lager deel van de tuin. Bij piekbuien kan het regenwater, dat niet meer in de infiltratiekrat past,  hier worden opgevangen.
  • Check de ontluchting. De regenpijp functioneert soms ook als ontluchting van het riool. Breng indien nodig een alternatieve ontluchting aan. 


Waterklaar actueel


Actueel

Onderzoek Wonen Limburg en studenten Hogeschool Van Hall Larenstein
Het klimaat verandert, langere periodes van droogte en intensievere buien in kortere tijd. Wat...
Lees meer
Campagne Geen prut in de put verlengd
Geen prut in de put. Onder die vlag lanceerde Waterpanels Limburg twee jaar geleden een campagne...
Lees meer

Kennis

Onderzoek

Onderzoeken en innovaties

Lees meer