Oplossingen

Ondergrondse opvang

Clouds

Infiltratiekratten


Een infiltratiekrat is een ondergrondse holle ruimte om water te bergen. Het water kan vervolgens vertraagd infiltreren in de bodem. Om de krat schoon te houden van vuil wordt rondom een geotextieldoek aangebracht. Zo wordt dichtslibben van de kratten voorkomen. Per krat kan 250 tot 300 m3 water geborgen worden. 

Kosten 1 1 1 1

Een basisset infiltratiekratten kost ongeveer € 450,- en voor elke aanvullende krat betaal je ongeveer € 175,-

Ruimtegebruik 1 1 1 1

Een infiltratiekrat is zo ontworpen dat er een maximale holle ruimte is, maar toch zeer veel draagkracht. Het ruimtegebruik wordt daarmee beperkt. Een voordeel is bovendien dat je bovenop de krat bijvoorbeeld een terras of grasveld kunt aanleggen. Daarmee is de ruimte multifunctioneel.

Moeilijkheid 1 1 1 1

Eenvoudig zelf aan te leggen. Denk wel aan ontluchting en zandvang.

Grondverzet 1 1 1 1

De kratten dienen circa 25 tot 50 cm onder de grond te liggen. De kratten zijn meestal 40 cm hoog. In combinatie met de oppervlakte van de krat is er veel grondverzet nodig. De overtollige grond moet meestal worden afgevoerd.

Onderhoud 1 1 1 1

Alleen zandvang en bladvang schoonhouden.

Klimaatdoelen 1 1 1 1

Water bergen en zorgen voor een natuurlijke aanvulling van het grondwater.

Aandachtspunten

  • Bij een bovenlaag met veel klei of leem is deze maatregel minder geschikt omdat het water niet snel in de bodem zakt.
  • Houd rekening met minimaal 25 cm dekking. Bij zware belasting, zoals kratten onder een oprit, dient 50cm dekking aangehouden te worden.
  • Leg de krat circa een halve meter boven de gemiddelde grondwaterstand.
  • Gebruik geen worteldoek, maar een geotextieldoek.
  • Maak gebruik van een blad- en zandvang, om dichtslibbing te voorkomen. Een bladvang kan in extreme gevallen tevens dienst doen als overloop.
  • Blijf circa 2 tot 3 meter van de fundering en bomen vandaan.
  • Situeer de ontluchtings- en overlooppijp in een lager deel van de tuin. Bij piekbuien kan het regenwater dat niet meer in de infiltratiekrat past  daar worden opgevangen.
  • Controleer de ontluchting. De regenpijp functioneert soms ook als ontluchting van het riool. Breng indien nodig een alternatieve ontluchting aan. 


Waterklaar actueel


Actueel

Wat te doen bij (dreigende) wateroverlast? Kijk op wachtnietopwater.nl!
Ons klimaat verandert snel en grillig. In Limburg gaat dat gepaard met steeds langere perioden...
Lees meer
Fijne feestdagen
Frietjes en oliebollen bakken of gourmetten? Lever het gebruikte vet apart in!
Lees meer

Kennis

Onderzoek

Workshops voor verschillende doelgroepen

Lees meer
Onderzoek

Onderzoeken en innovaties

Lees meer

Kalender calendar-icon