Ga naar de inhoud
Doekie

Doekie

Clouds

Doekie, nee niet in de wc


We merken allemaal dat het klimaat verandert. Er valt steeds meer regenwater in korte tijd. Maar ook kennen we langere perioden van extreme droogte waarin water schaarser wordt. Het kost meer moeite om drinkwater schoon te houden en stedelijke gebieden hebben vaker last van hittestress.

De Limburgse gemeenten van de regio Maastricht en Heuvelland, Waterschap Limburg en WML nemen al maatregelen om wateroverlast, droogte en hittestress in jouw omgeving te voorkomen en de waterkwaliteit te bewaken. Als inwoner van Zuid-Limburg kun je een steentje bijdragen door in de tuin regenwater op te vangen waar het valt en steen te vervangen door groen. Zodat we ook in de toekomst kunnen zeggen: wie sjoën greun os Limburg is. Met eenvoudige oplossingen maak je je tuin Waterklaar. Fijn voor jezelf en goed voor het klimaat! 

Vochtige doekjes veroorzaken grote problemen in het riool. Het schoonmaken en repareren kost de inwoners van Limburg jaarlijks veel geld. Daarom willen we Limburgers ervan bewust maken dat vochtige doekjes niet in het toilet, maar in de afvalemmer thuishoren. Een kleine moeite met groot plezier voor het milieu en de portemonnee.Er zijn twee soorten vochtige doekjes:

1. Vochtig toiletpapier; de meeste vochtige doekjes mag je niet door het toilet spoelen. Gelukkig is er tegenwoordig ook vochtig toiletpapier dat je wél door de wc mag spoelen. Deze doekjes zijn getest op doorspoelbaarheid en geven bij normaal gebruik (één of twee velletjes) geen verstopping in de riolering. Als vochtig wc-papier geschikt is om door het toilet te spoelen, dan staat dat op de verpakking.

2. Alle andere soorten droge en vochtige doekjes (baby-, meubel-, vloer-, sanitair-, make-up-, ramen-, huidverzorging-, multi-purpose, enzovoort) zijn per definitie niet bedoeld en geschikt voor doorspoelen en horen altijd bij het vast afval.
Staat dit symbool op de verpakking, dan mag je het product wel door het toilet spoelen.
Staat dit symbool op de verpakking, dan mag je het product niet door het toilet spoelen.
Staat dit symbool op de verpakking, dan dien je het product na gebruik in de prullenbak te gooien.

Uitgebreide informatie over goed rioolgebruik staat op www.riool.info/wel-of-niet-in-het-riool en www.weetwatjedoorspoelt.nl.Gooi het in de prullenbak


Ondanks regelgeving en publieke aandacht ondervindt het afvalwatersysteem vandaag de dag nog steeds grote problemen door vochtige doekjes. Gooi je vochtig doekje daarom niet in de wc, maar in de prullenbak! Bekijk voor meer informatie de veelgestelde vragenlijst over vochtige (toilet)doekjes:


Veel soorten afval horen niet in het riool. Ze kunnen zorgen voor verstoppingen in huisaansluitingen en rioolbuizen, vastlopende rioolgemalen, overbelasting of verstoring van de zuivering, verontreiniging van oppervlaktewater en ontploffingsgevaar in rioolbuizen. Op www.afvalscheidingswijzer.nl kun je het per product precies opzoeken of raadpleeg de Q&A overig afval.

Waterklaar actueel


Actueel

Weet wat(er) speelt!
Het klimaat verandert. We krijgen in Limburg steeds vaker te maken met hevige regenbuien. Deze...
Lees meer
Bosatlas
Een van de boeken die mij uit mijn jeugd is bijgebleven, is de Bosatlas. Een imponerend groot...
Lees meer

Kennis

Onderzoek /maas/downloads

Downloads

Lees meer
Onderzoek https://www.waterklaar.nl/maas/onderzoeken

Onderzoeken en innovaties

Lees meer
Back to top

contact

Kalender calendar-icon