Ga naar de inhoud

Q&A Doekie

Clouds

Extreme regenbuien zorgen steeds vaker voor wateroverlast. Het riool kan de grote hoeveelheden regenwater niet verwerken waardoor straten en tuinen onder water komen te staan. Wateroverlast ontstaat niet alleen door extreme regenval maar ook door de toename van de hoeveelheid bebouwing en verharding in tuinen.

Om wateroverlast nu en in de toekomst te voorkomen is het belangrijk om maatregelen te nemen. Op deze website staan verschillende oplossingen die genomen kunnen worden op eigen terrein zoals het afkoppelen van de regenpijp of het aanleggen grindterras. Help mee om wateroverlast te voorkomen.


Informatie over vochtige (toilet)doekjes


Aan welke eisen voor doorspoelbaarheid moeten vochtige doekjes voldoen?

Een doekje is doorspoelbaar wanneer: bij normaal gebruik in het toilet en de riolering geen verstopping optreedt en het doekje milieuveilig is en binnen een redelijke tijd oplosbaar is. Je herkent een getest en doorspoelbaar vochtig doekje aan het wc-symbool (symbool 1)*
Hoe kan ik zien of een vochtig doekje doorspoelbaar is?
Op de verpakking staat het wc-symbool (symbool 1)*
Is een doorspoelbaar vochtig doekje biologisch afbreekbaar?
Een doorspoelbaar vochtig doekje wordt in de afvalwaterzuivering op dezelfde biologische wijze verwerkt als normaal toiletpapier.
Is een doorspoelbaar vochtig doekje oplosbaar?
Net als gewoon toiletpapier kan een getest vochtig doekje worden doorgespoeld zonder dat het toilet of de riolering verstopt.
Is het niet-doorspoelbaar logo een Europees logo?
De doekjesfabrikanten hebben afgesproken om dezelfde logo's te gebruiken.
Kan een getest en doorspoelbaar vochtig doekje ook in het toilet met een sceptic tank?
Raadpleeg eerst jouw installateur van de sceptic tank voordat je doorspoelbare vochtige doekjes in het toilet gooit.
Op welke plaats op het etiket/de verpakking staat het wegwerplogo?
Op een herkenbare plaats op de achterkant van de verpakking.
Waarom adviseren de doekjesproducenten niet om vochtige doekjes gewoon in een afvalbakje te gooien?
Het hangt af waarvoor vochtige doekjes worden gebruikt. Bijvoorbeeld: uit hygiënisch oogpunt hoort vochtig toiletpapier na gebruik niet in een afvalbakje, maar in het toilet. Dat wordt duidelijk aangegeven op vochtig toiletpapier. De doekjesfabrikanten zorgen voor heldere en begrijpelijke etikettering over het weggooien of doorspoelen van vochtige doekjes na gebruik. Op deze manier willen de fabrikanten ervoor zorgen dat alleen vochtige doekjes die getest zijn door het toilet worden gespoeld. Op het etiket van vochtige doekjes die niet doorspoelbaar zijn, zal duidelijk staan dat die niet in het toilet, maar in de afvalbak moeten worden gegooid.
Waarom staan er op de verpakking van vochtige doekjes zoveel verschillende logo's en wegwerpaanwijzingen?
De verpakking van vochtige doekjes zullen worden aangepast met een helder en duidelijk etiket en bijpassend wegwerpsymbool.
Welke vochtige doekjes vallen onder de categorie 'persoonlijke hygiëne'?
Vochtig toiletpapier voor baby en peuter, vochtig toiletpapier, babydoekjes, doekjes voor intieme verzorging.
Welke vochtige doekjes voldoen niet aan de eisen en mogen niet doorgespoeld worden?
Dat zijn alle vochtige doekjes met het 'niet in de wc-symbool' (symbool 2)* of 'in de prullenbak-symbool' (symbool 3)*

Symbolenlijst:

1. wc-symbool
2. niet in de wc-symbool
3. prullenbak-symbool

Waterklaar actueel


Nieuws

Tap lekker Limburgs water
Geniet van de prachtige herfstkleuren in de waterrijke gebieden en zestien...
Lees meer
Op pad met Waterklaar
Op mooie herfstdagen kun je ook in september en oktober nog heerlijk op pad in de Limburgse...
Lees meer

Meer informatie

Onderzoek /maas/downloads

Downloads

Lees meer
Onderzoek https://www.waterklaar.nl/maas/onderzoeken

Onderzoeken en innovaties

Lees meer
Back to top

contact

Kalender calendar-icon