Door de klimaatverandering vallen er steeds heftigere buien, met wateroverlast in en rondom woningen als gevolg. De overheid geeft voorrang aan het treffen van maatregelen, maar kan het niet alleen. Samen moeten we onze schouders onder de uitdagingen van het veranderende klimaat zetten. Omdat iedere druppel telt.

Er zijn 17 maatregelen die je kunt toepassen om schade door wateroverlast in je eigen woning te beperken. Weet wat er speelt en neem nu maatregelen om verrassingen te voorkomen. Daarmee kan het risico op wateroverlast aanzienlijk verkleind worden.