Ga naar de inhoud
Oplossingen

Limburg schoon

Clouds

Meldpunt waterkwaliteit


Schoon water is essentieel voor mens, plant en dier. Naast vervuiling door mensen bedreigt klimaatverandering de kwaliteit van ons water. Hoge temperaturen en de verandering in neerslag veroorzaken wateroverlast, blauwalg, botulisme, vissterfte, bruin kraantwater stankoverlast en een achteruitgang van het leven onder water. Deze verslechtering van de waterkwaliteit vormt ook een bedreiging van ons drinkwater.

We vinden het normaal dat schoon water uit de kraan komt en amper iets kost. Nederland behoort tot de wereldtop als het gaat om schoon én lekker drinkwater. Zo gewoon is dat echter niet. Water wordt niet alleen schaarser, het kost ook steeds meer moeite om er schoon drinkwater van te maken.

Het is belangrijk dat problemen met water aan de waterbeheerder worden doorgegeven als het vermoeden ontstaat dat iets niet in orde is. Dan kan er op tijd actie worden ondernomen om schade aan het milieu, huizen en straten en aan de volksgezondheid te voorkomen of te beperken.

Het water wordt in Limburg beheerd door Waterschap Limburg (WL), Waterleidingmaatschappij Limburg (WML), Provincie Limburg, gemeenten en Rijkswaterstaat. Deze instanties werken aan samen schoon (drink)water.

Kosten 1 1 1 1

Er zijn geen kosten verbonden

Wateroverlast 1 1 1 1

Snelle actie helpt grotere problemen te voorkomen.

Droogte 1 1 1 1

Draagt niet of in mindere mate bij aan het voorkomen van droogte

Hittestress 1 1 1 1

Draagt niet of in mindere mate bij aan het voorkomen van hittestress

Waterkwaliteit 1 1 1 1

Snelle actie helpt grotere problemen te voorkomen

Oppervlaktewater of wateroverlast
Signaleer je iets verdachts in of aan het oppervlaktewater bij jou in de buurt of heb je wateroverlast? Meld dit dan meteen bij meldpunt water:
0800 0341

Gedumpt afval of andere verontreiniging
Ben je op pad in een grondwaterbeschermingsgebied en zie je iets verdachts: gedumpt (chemisch) afval of een andere verontreiniging? Meld dat meteen bij de milieutelefoon:
043 361 7070

Melding maken

Tap lekker Limburgs water

Tap lekker Limburgs water

Geniet van de prachtige herfstkleuren in de waterrijke gebieden en zestien drinkwaterbrongebieden van Limburg. In tien daarvan hebben we wandel- en fietsroutes uitgestippeld.

Lees meer
Back to top