Ga naar de inhoud
Oplossingen

Limburg schoon

Clouds

Bladeren en tuinafval


Gooi bladeren en tuinafval in de groene bak (gft-bak). Je kunt ook zelf een composthoop maken. Tuinafval kan meestal ook gratis bij de milieustraat ingeleverd worden.

Bladeren en tuinafval verstoppen straatputten. Bovendien zijn veel putten niet aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie, maar op een regenwater- of infiltratieriool die uitkomt op een beek. Bij hevige regenval kunnen verstopte straatputten het regenwater niet meer afvoeren, met wateroverlast op straat of in woningen en bedrijven tot gevolg. Ook kan door verstoppingen rioolwater rechtstreeks in sloten of beken terechtkomen, dat is schadelijk voor de (water)natuur. Bovendien leidt het ontstoppen van de straatputten tot onnodig hoge onderhoudskosten.

Kosten 1 1 1 1

Indien je veel grof tuinafval hebt, breng het dan naar de milieustraat van je gemeente. Hier zijn (over het algemeen) geen kosten aan verbonden.

Wateroverlast 1 1 1 1

Bij hevige regenval kunnen verstopte straatputten het regenwater niet meer afvoeren, met wateroverlast op straat of in woningen en bedrijven tot gevolg.

Droogte 1 1 1 1

Draagt niet of in minimale mate bij aan het voorkomen van droogte

Hittestress 1 1 1 1

Draagt niet of in minimale mate bij aan het voorkomen van hittestress

Waterkwaliteit 1 1 1 1

Straatputten zijn alleen bestemd voor schoon (regen)water. Alle andere materialen die in straatputten belanden, beïnvloeden de waterkwaliteit.

  • Gooi bladeren en tuinafval in de groene gft-bak.
  • Maak een composthoop in je tuin.
  • Je kunt bladeren in het najaar ook wegbrengen naar de bladerenkorf in jouw buurt. Veel gemeenten faciliteren hierin.
  • Indien je veel grof tuinafval hebt, breng het dan naar de milieustraat van jouw gemeente.
Meer informatie (milieu centraal)

Tap lekker Limburgs water

Tap lekker Limburgs water

Geniet van de prachtige herfstkleuren in de waterrijke gebieden en zestien drinkwaterbrongebieden van Limburg. In tien daarvan hebben we wandel- en fietsroutes uitgestippeld.

Lees meer
Back to top