Ga naar de inhoud
Oplossingen

Limburg schoon

Clouds

Bladeren en tuinafval


Gooi bladeren en tuinafval in de groene bak (gft-bak). Je kunt ook zelf een composthoop maken. Tuinafval kan meestal ook gratis bij de milieustraat ingeleverd worden.

Bladeren en tuinafval verstoppen straatputten. Bovendien zijn veel putten niet aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie, maar op een infiltratieriool of beek. Bij hevige regenval kunnen verstopte straatputten het regenwater niet meer afvoeren, met wateroverlast op straat of in woningen en bedrijven tot gevolg. Het ontstoppen van de straatputten leidt tot onnodig hoge onderhoudskosten.

Kosten 1 1 1 1

Indien je veel grof tuinafval hebt, breng het dan naar de milieustraat van je gemeente. Hier zijn (over het algemeen) geen kosten aan verbonden.

Wateroverlast 1 1 1 1

Bij hevige regenval kunnen verstopte straatputten het regenwater niet meer afvoeren, met wateroverlast op straat of in woningen en bedrijven tot gevolg.

Droogte 1 1 1 1

Draagt niet of in minimale mate bij aan het voorkomen van droogte

Hittestress 1 1 1 1

Draagt niet of in minimale mate bij aan het voorkomen van hittestress

Waterkwaliteit 1 1 1 1

Straatputten zijn alleen bestemd voor schoon (regen)water. Alle andere materialen die in straatputten belanden, beïnvloeden de waterkwaliteit.

  • Gooi bladeren en tuinafval in de groene gft-bak.
  • Maak een composthoop in je tuin.
  • Je kunt bladeren in het najaar ook wegbrengen naar de bladerenkorf in jouw buurt. Veel gemeenten faciliteren hierin.
  • Indien je veel grof tuinafval hebt, breng het dan naar de milieustraat van jouw gemeente.
Meer informatie (milieu centraal)

Waterklaar actueel


Actueel

Weet wat-er speelt
Waterklaar is een initiatief van Waterpanel Noord, de 15 Noord- en Midden Limburgse gemeenten ...
Lees meer
WML en Waterschap trekken samen op met Limburgse gemeenten
Artikel NR1 door Jos Cortenraad, fotografie Henry PetersWater vasthouden in plaats van afvoeren....
Lees meer

Kennis

Onderzoek /noord/downloads

Downloads

Lees meer
Onderzoek /noord/workshops

Workshops voor verschillende doelgroepen

Lees meer
Back to top

Kalender calendar-icon