Ga naar de inhoud

Start uitvoeringsprogramma voor vergroenen schoolpleinen

Clouds
Gepubliceerd op: 26-07-2022

Het programma Waterklaar heeft de ambitie om 80% van alle basisschoolpleinen in Noord- en Midden-Limburg de komende jaren om te vormen van een traditioneel (betegeld) schoolplein naar een gezonde leer- en speelomgeving waar natuur en water centraal staan. Om dit te realiseren is het uitvoeringsprogramma GroenBlauwe Revolutie Schoolpleinen gestart.

Aanpassing schoolpleinen noodzakelijk
Schoolpleinen zijn van oudsher betegelde pleinen met weinig groen. Er is vaak geen ruimte om regenwater op te slaan of verkoeling op te zoeken tijdens de hete zomers. Het veranderende klimaat vraagt om aanpassing van de pleinen. Bij een Groenblauw schoolplein wordt hier rekening mee gehouden. Tegels worden zoveel mogelijk vervangen door groen, zodat het regenwater in de grond kan zakken. Bomen zorgen voor natuurlijke schaduwplekken en er worden natuurlijke speelelementen verwerkt. Een Groenblauw schoolplein is een fijne plek voor kinderen om te spelen en te leren over natuur, biodiversiteit, voeding en klimaat.”

Begeleiding door een coach
Ingrid Langenhoff, programmamanager van de GroenBlauwe Revolutie Schoolpleinen: “Scholen die deelnemen aan het programma worden begeleid door een coach die samen met de docenten, kinderen en ouders toewerkt naar een duurzame en klimaatvriendelijke inrichting van het hele schoolplein. Het programma organiseert daarnaast een workshop voor leerkrachten waarin ze leren om onderwijs over natuur, biodiversiteit, voeding en klimaat in de praktijk te brengen. Om de revolutie van het schoolplein mogelijk te maken ontvangen scholen vanuit het programma een financiële bijdrage van maximaal €13.500. Daarnaast helpen we de scholen bij het vergaren van extra financiële middelen.”

Veel animo
Dat er interesse is voor het aanpassen van de schoolpleinen blijkt uit de reacties. Ingrid: “Er is zoveel animo bij de scholen dat we het eerste jaar al bijna vol zitten. We zijn nu met zo’n 20 scholen in gesprek om een plan te maken. Andere scholen die interesse hebben kunnen zich alvast melden via www.groenblauwerevolutieschoolpleinen.nl. Met deze scholen gaan we na de zomervakantie in gesprek.”

De GroenBlauwe Revolutie Schoolpleinen is een project van Waterklaar.


Start uitvoeringsprogramma voor vergroenen schoolpleinen
Back to top