Workshops voor verschillende doelgroepen

Als gevolg van klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met wateroverlast én extreme droogte. Dat merken we allemaal; in onze wijk, in onze straat, in onze tuin. Wat kunnen we doen om de problemen te beperken?

Inderdaad, zoveel mogelijk tuinen Waterklaar maken. Maar om te weten hóé je dat doet, heb je kennis en informatie nodig. Daarom hebben wij voor verschillende doelgroepen workshops ontwikkeld. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, stellen wij de materialen vrij beschikbaar. Hieronder zijn de workshophandleidingen met het lesmateriaal te vinden.

Extreme regenbuien zorgen steeds vaker voor wateroverlast. Het riool kan de grote hoeveelheden regenwater niet verwerken waardoor straten en tuinen onder water komen te staan. Wateroverlast ontstaat niet alleen door extreme regenval maar ook door de toename van de hoeveelheid bebouwing en verharding in tuinen.

Om wateroverlast nu en in de toekomst te voorkomen is het belangrijk om maatregelen te nemen. Op deze website staan verschillende oplossingen die genomen kunnen worden op eigen terrein zoals het afkoppelen van de regenpijp of het aanleggen grindterras. Help mee om wateroverlast te voorkomen.