Ondergrondse opvang

Verticale infiltratie


Een verticaal infiltratiesysteem is een geschikte maatregel om het regenwater op te vangen en in de bodem te laten wegzakken als: 

  • er weinig plaats is in je tuin;
  • er ruimte is voor een graafmachine;
  • de grond zeer goed doorlatend is;
  • het grondwaterniveau diep is.

Een verticale infiltratie bestaat uit een 5 meter diepe infiltratiebuis met kleine gaatjes met er omheen infiltratiedoek en infiltratie- of lavazand. Het regenwater loopt via een zand- en vuilvangput naar deze infiltratiebuis waarna het in de bodem kan wegzakken. 

Kosten

Laag, als je het vergelijkt met andere ondergrondse systemen.

Ruimtegebruik

Het ruimtegebruik is erg klein en beperkt zich tot twee maal een oppervlakte van diameter 50 cm.

Moeilijkheid

De aanleg van een dergelijk systeem is eenvoudig, maar voor het boren van het gat heb je wel een machine met bijbehorende boor nodig. Dit kun je het beste laten doen. De overige onderdelen kun je eventueel ook zelf aanleggen.

Grondverzet

Voor de aanleg van de verticale infiltratiebuis is niet veel grondwerk nodig. Je moet wel nog de zand- en vuilvangput ingraven en de regenwaterleidingen aansluiten op jouw systeem.

Onderhoud

Het onderhoud blijft beperkt tot het af en toe legen van de zand- en vuilvangput.

Klimaatdoelen

Natuurlijke aanvulling van grondwater.

Aandachtspunten

  • Bij een bovenlaag met veel klei of leem is deze maatregel minder geschikt omdat het water niet snel in de bodem zakt.
  • In oude woningen is de regenpijp vaak ook de ontluchting van het vuilwaterriool. Koppel je deze regenpijp af dan moet je de ontluchting weer herstellen.
  • Een infiltratiebuis heeft relatief weinig bergingscapaciteit. Dit hoeft geen probleem te zijn bij goed doorlatende grond en een diepe grondwaterstand. Het regenwater wordt met een hoge waterdruk in de grond geperst.
  • Bij extreme onweersbuien kan de infiltratie toch soms onverhoopt vol raken. Zorg ervoor dat het overtollig water kan wegstromen naar bijvoorbeeld de tuin of naar de straat.
  • Blijf circa 3 meter van de fundering en bomen vandaan.

Waterklaar actueel


Actueel

Doekie, nee niet in de wc!
Alles wat we door de wc of gootsteen spoelen, komt in het riool terecht. Zolang het om...
Lees meer
Doekie, nee niet in de wc!
Bij hevige regenval krijgen riolen meer water te verwerken en is goed rioolgebruik extra...
Lees meer

Kennis

Onderzoek

Onderzoeken en innovaties

Lees meer