Ga naar de inhoud
Keuzehulp

Help mij kiezen

Clouds

Hoe ga ik van start?


Geschiktheid van het huis
In Nederland hebben we twee rioolsoorten. Het riool voor hemelwater dat rechtstreeks terug naar de natuur gaat. En het riool voor afvalwater zoals van de douche, het bad, de wc of een schrobputje. Dit water wordt afgevoerd naar het zuiveringsbedrijf om het schoon te maken. Huizen met volledig zinken of koperen dakgoten mag je alleen afkoppelen als de dakgoot speciaal daarvoor gecoat is.

Geschiktheid van de tuin
Het is belangrijk wat voor soort bodem jouw tuin heeft. Zo moet de bovengrond waterdoorlatend zijn. Bij een bovenlaag met veel klei, leem of teelaarde, zijn mogelijk aanvullende maatregelen nodig. Woon je in een gebied waar de grondwaterstand al aan de hoge kant is? Dan kun je beter om advies vragen bij je gemeente, want het water kan dan misschien niet snel en diep genoeg in de grond wegzakken. Zandgrond in combinatie met een lage grondwaterstand biedt de beste mogelijkheden.

Om er zelf achter te komen of de grond in jouw tuin geschikt is voor infiltratie , graaf je op verschillende plekken in je tuin een gat van één spade diep. Vul deze gaten met water. Als het water binnen een kwartier wegloopt, infiltreert het water gemakkelijk. Als het meer dan één uur duurt, zijn er mogelijk aanvullende maatregelen nodig. Je kunt daarvoor advies vragen bij je gemeente.

Opnamecapaciteit van de tuin
Is de bodem van je tuin geschikt voor infiltratie dan kun je de bergingscapaciteit  berekenen. Je moet immers weten hoeveel opslagruimte je nodig hebt voor het hemelwater. Hiervoor reken je het (platte) dakoppervlak van je woning uit. Die komt overeen met de maten van de benedenverdieping. De bergingscapaciteit van je tuin moet minimaal de helft van het berekende dakoppervlak zijn.

Ontluchting van je riolering
Als het niet regent is het gemeenteriool voor het grootste deel gevuld met lucht. Bij een flinke regenbui moet deze lucht eruit om plaats te maken voor het regenwater. Dit gebeurt meestal via de riolering van de woningen. Nieuwe woningen hebben hiervoor een speciale ontluchtingspijp die boven het dak uitsteekt. Bij oude woningen ontsnapt de lucht meestal via de regenpijp. Wanneer je wilt afkoppelen moet je nagaan of je een extra ontluchting moet aanbrengen. Bij twijfel vraag je het aan je gemeente.

Subsidiemogelijkheid


Subsidiemogelijkheid


Samen gaan we de uitdaging aan om het regenwater niet langer af te voeren naar het riool maar om het daar te houden waar het valt. Met eenvoudige middelen en een gunstige subsidieregeling maak je jouw tuin Waterklaar. Ook verkleinen we de kans op wateroverlast en verdroging van de grond. Eenvoudig maken we een mooie groene én klimaatvriendelijke tuin! Bekijk de regeling binnen jouw gemeente:

Gemeente Beekdaelen | Gemeente Brunssum | Gemeente Heerlen | Gemeente Kerkrade
Gemeente Landgraaf | Gemeente Simpelveld | Gemeente Voerendaal

Waterklaar actueel


Nieuws

Op pad met Waterklaar
Op mooie herfstdagen kun je ook in september en oktober nog heerlijk op pad in de Limburgse...
Lees meer
Op pad op de Groote Heid
De Groote Heide bestaat voornamelijk uit heide. Aan de zuidkant liggen enkele akkertjes, schraal...
Lees meer

Meer informatie

Onderzoek /parkstad/downloads

Downloads

Lees meer
Onderzoek /parkstad/onderzoeken

Onderzoeken en innovaties

Lees meer
Back to top

contact

Kalender calendar-icon