Help mij kiezen

Hoe ga ik van start?


Geschiktheid van het huis
Of je huis geschikt is voor afkoppeling is wel degelijk van belang. Je mag namelijk alleen schoon hemelwater afkoppelen. Er mag dus geen afvoer van douche, een bad, een wastafel of een schrobputje op de regenpijp uitkomen. Anders koppel je niet alleen schoon hemelwater af, maar ook vervuild water en dat is slecht voor je tuin en het milieu. Ook bij huizen met volledig zinken of koperen dakgoten is afkoppelen niet toegestaan wegens zware metalen die in de tuin terecht kunnen komen. Een oplossing hiervoor is aanbrengen van een laag in de dakgoot ('coaten').

Geschiktheid van de tuin
Cruciaal bij deze vraag is de bodemgesteldheid van je tuin. Zo moet de bovengrond waterdoorlatend zijn. Een bovenlaag met veel klei, leem of teelaarde maakt je tuin al minder geschikt. Woon je in een gebied waar de grondwaterstand van nature al aan de hoge kant is? Dan kun je beter niet afkoppelen, want het water kan dan niet snel en diep genoeg in de grond wegzakken tenzij het huis voldoende hoog staat.

Zandgrond in combinatie met een lage grondwaterstand biedt de beste mogelijkheden. Het is ook belangrijk dat de duin vlak ligt. Water stroomt altijd naar het laagste punt. Loopt de tuin flink af, dan wordt het laaggelegen deel wel heel erg drassig.

Om er achter te komen of de grond in jouw tuin geschikt is voor infiltratie graaf je op verschillende plekken in je tuin een gat van één spade diep. Vul deze gaten met water. Als het water binnen een kwartier wegloopt, infiltreert het water gemakkelijk. Als het meer dan één uur duurt, is de grond slecht doorlatend en niet geschikt voor infiltratie.

Opnamecapaciteit van de tuin
Is de bodem van je tuin geschikt voor infiltratie dan kun je de bergingscapaciteit berekenen. Je moet immers weten hoeveel opslagruimte je nodig hebt voor het hemelwater. Hiervoor reken je het (platte) dakoppervlak van je woning uit. Die komt overeen met de maten van de benedenverdieping. De bergingscapaciteit van je tuin moet minimaal de helft van het berekende dakoppervlak zijn.

Ontluchting van je riolering
Als het niet regent is het gemeenteriool voor het grootste deel gevuld met lucht. Bij een flinke regenbui moet deze lucht eruit om plaats te maken voor het regenwater. Dit gebeurt meestal via de riolering van de woningen. Nieuwe woningen hebben hiervoor een speciale ontluchtingspijp die boven het dak uitsteekt. Bij oude woningen ontsnapt de lucht meestal via de regenpijp. Wanneer je wilt afkoppelen moet je nagaan of je een extra ontluchting moet aanbrengen. Bij twijfel vraag je het aan je gemeente.


Subsidiemogelijkheid


Samen gaan we de uitdaging aan om het regenwater niet langer af te voeren naar het riool, maar om het daar te houden waar het valt. Met eenvoudige middelen en een gunstige subsidieregeling maak je jouw tuin waterklaar. Daarmee verkleinen we de kans op wateroverlast en verdroging van de grond. Een mooie groene én klimaatvriendelijke tuin ligt binnen handbereik!

Bekijk de regeling binnen jouw gemeente:

Gemeente Beekdaelen | Gemeente Brunssum | Gemeente Heerlen | Gemeente Kerkrade
Gemeente Landgraaf | Gemeente Simpelveld | Gemeente Voerendaal

Waterklaar actueel


Actueel

Is uw tuin al Waterklaar?
Regenpijp? De zaag erin! Helpt u ook om de risico’s van wateroverlast te beperken? Dat kan door...
Lees meer
Campagne WATERKLAAR van start
Ons klimaat verandert. We hebben steeds vaker te maken met extreme regenval, wateroverlast en...
Lees meer

Kennis

Onderzoek

Onderzoeken en innovaties

Lees meer