Bergen op het dak

Retentiedak


Naast sedum- en natuurdaken zijn er ook retentiedaken waarop een grote hoeveelheid water geborgen kan worden. Op een retentiedak wordt een waterbergend pakket aangebracht. Dit wordt gedaan door kratten op de dakconstructie te leggen die een groot waterbergend vermogen hebben. Het water in deze kratten wordt vastgehouden of vertraagd afgevoerd. Op de krattenconstructie komt een groen dak te liggen dat gebruik maakt van het water eronder. 

Bestaande daken zijn meestal niet ontworpen voor het gewicht van een retentiedak. Zo'n dak is moeilijker om zelf aan te leggen. Ben je geïnteresseerd in een retentiedak, schakel hiervoor een gespecialiseerd bedrijf in.

Kosten

Een retentiedak is de duurder dan een sedum of natuurdak. Dat komt door de extra in te bouwen buffercapaciteit.

Ruimtegebruik

Een retentiedak kost geen extra ruimte in je tuin.

Moeilijkheid

Gedegen opbouw van het dak is belangrijk voor het voorkomen van lekken en voldoende draagvermogen van de dakconstructie. Er staat continu water op het dak, dus alles dient goed afgewerkt en gecontroleerd te zijn.

Grondverzet

Uiteraard is er geen grondverzet nodig. Wel dienen het substraat en de planten op het dak aangebracht te worden.

Onderhoud

Net als alles wat groeit en bloeit in de tuin is er onderhoud nodig. Tip: denk er voor de aanleg over na hoe je op het dak kunt komen voor het onderhoud. Het controleren van de afvoeren is belangrijk.

Klimaatdoelen

Retentiedaken verminderen hittestress en kunnen water opslaan voor hergebruik. Ook draagt het dak bij aan biodiversiteit door de beplanting.

Aandachtspunten

  • Het dak dient minimaal 100 kg/m2 te kunnen dragen.
  • De afvoeren dienen gecontroleerd te worden.
  • Het is nodig een overstortmogelijkheid te hebben voor als de berging vol zit.
  • Jaarlijks bemesten komt de beplanting ten goede.
  • Grassen en onkruid moeten zoveel mogelijk weg gehouden worden uit de planting.

Waterklaar actueel


Actueel

Doekie, nee niet in de wc!
Alles wat we door de wc of gootsteen spoelen, komt in het riool terecht. Zolang het om...
Lees meer
Doekie, nee niet in de wc!
Bij hevige regenval krijgen riolen meer water te verwerken en is goed rioolgebruik extra...
Lees meer

Kennis

Onderzoek

Onderzoeken en innovaties

Lees meer