Ga naar de inhoud

Medicijnresten als risicobron voor (drink)water

Clouds
Gepubliceerd op: 20-04-2022

In de toekomst kan de kwaliteit van drinkwaterbronnen onder druk komen te staan door steeds meer medicijngebruik. Ongeveer 90% is afkomstig vanuit huishoudens. Het gaat om medicijnresten via urine of ontlasting, maar ook het doorspoelen van pijnstillers, antibiotica of andere medicijnen. De medicijnresten stromen via het toilet of de afvoer van de douche of gootsteen het milieu in.

Bewust rioolgebruik
Medicijnresten komen na zuivering van het afvalwater door de rioolwaterzuiveringsinstallaties terecht in het oppervlaktewater. De zuivering haalt niet alle stoffen uit het water. Dit kan effect hebben op de voortplanting van waterorganismen, waardoor het ecosysteem verstoord raakt. Het is dus belangrijk bewust om te gaan met medicijnresten en het riool te gebruiken waarvoor het bestemd is. Lever medicijnresten in bij de apotheek of milieustraat, zodat ze niet in het oppervlaktewater terechtkomen.

Kwaliteit van (drink)water
Ons Limburgse (drink)water is veilig. Waterschap Limburg, Zuiveringschap Limburg, Waterleidingmaatschappij Limburg zorgen samen met de Limburgse gemeenten ervoor dat de bronnen van ons drinkwater schoon gehouden worden. Zij nemen maatregelen en ontwikkelen nieuwe methoden om water zo goed mogelijk te zuiveren van bijvoorbeeld medicijnresten. Ook zuiveren steeds meer ziekenhuizen hun eigen afvalwater op medicijnresten voordat ze het lozen. Echter moeten we ook als inwoners alert blijven om het (drink)water in Limburg te beschermen.

Bron cijfers: RIVM, rapport “Geneesmiddelen en waterkwaliteit”


Medicijnresten als risicobron voor (drink)water
Back to top

contact

Kalender calendar-icon