Ga naar de inhoud

Iedereen kan het verschil maken

Clouds
Gepubliceerd op: 29-07-2020

Josette van Wersch: “Iedereen kan het verschil maken. Ik zie dat veel inwoners van Limburg dat met mij eens zijn.” 

“De klimaatverandering heeft een ontzettend grote impact op onze aarde. We moeten er met zijn allen zuinig op zijn. Want zelfs met kleine aanpassingen kunnen we veel bereiken. We zijn als mens slechts tijdelijk te gast op de aarde. Het is onze taak die verder door te geven. Dat is mijn grootste motivatie: ons mooie Limburgse landschap doorgeven aan de toekomstige generaties.’’ 


Josette Van Wersch is bestuurder bij het Waterschap Limburg, maar ook buitenmens en Limburgse in hart en nieren. Sinds haar toetreding tot het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Limburg heeft ze zich toegelegd op de gevolgen van de klimaatverandering. Soms in de vorm van uitdaging bij wateroverlast of droogte, Maar ze ziet ook dat slimmer omgaan met water ons landschap mooier maakt. Haar motto: ‘’Elke druppel telt. Iedereen kan het verschil maken.’’

Waterschap Limburg is onder andere een samenwerkingspartner in de regio op het gebied van de waterketen. Daarbij is de organisatie zowel op bestuurlijk, management en ambtelijk niveau vertegenwoordigd. In het dagelijkse werk is WL verantwoordelijk voor voldoende water, droge voeten en schoon water. Daarbij werkt Waterschap Limburg veel samen met allerlei andere partijen, adviseert ze over klimaatverandering en levert ze expertise en een jaarlijkse financiële bijdrage in de watersamenwerking van Parkstad.

Een van de vragen aan Josette was dan ook: Klimaatverandering is toch een groter landelijke/wereldwijde uitdaging? Zijn maatregelen in Parkstad dan wel nodig? Josette geeft een voorbeeld: ‘’We staan hier bij kasteel Amstenrade. Een dorp in de gemeente Beekdaelen waar regelmatig veel wateroverlast is bij hevige regenval. Om die overlast tegen te gaan zijn onder andere buffers aangelegd. Die zijn hier goed te zien,’’ wijst ze aan.

‘’Met deze buffers, die de gemeente Beekdaelen heeft aangelegd hopen we de waterbeschikbaarheid te kunnen sturen. Het klimaat hebben we niet in de hand, en dat verandert sneller en grilliger dan aanvankelijk gedacht werd. Met de maatregelen zoals hier in dit gebied werken we aan een klimaatadaptieve omgeving. Daarin werken we samen met de gemeenten van Parkstad, in Waterklaar, maar ook met inwoners: we helpen met subsidies om zelf hun tuin aan te passen en hun regenpijp af te koppelen van het riool.’’ 

En uitstellen is geen optie, geeft Josette duidelijk aan. Het moment is nu!

‘’Kijk naar de flinke schade hier in de omgeving twee jaar geleden. Er zijn toen zelfs woningen onbewoonbaar verklaard en er hadden slachtoffers kunnen vallen. Aan de andere kant zie je dat de periode van extreme droogte ook steeds langer wordt. Met alle gevolgen van dien.’’

Wat kunnen inwoners van Limburg zelf doen tegen klimaatverandering? ‘’Iedereen kan helpen,’’ geeft Josette aan. ‘’De eerste stap: Koppel regenwater af, vang het op in een vijver/regenton en wees je bewust van watergebruik. Let in droge periodes op zuinig omgaan met water en vergroen je tuin. En dat hoef je niet alleen te doen. Er is een stimuleringsregeling ‘’afkoppelen regenwater van het riool’’, beschikbaar gesteld door het Waterschap, de Parkstadgemeenten en Provincie Limburg Kijk voor meer informatie op de website van uw gemeente.’’ 

‘’Weet je wat het is,’’ zegt Josette. ‘’Steeds meer mensen zijn zich bewust van de klimaatverandering en de gevolgen daarvan. Jongeren groeien hier op. Laten we er samen voor zorgen dat ze in de toekomst een plek hebben waar ze fijn en veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Op weg naar een groen en gezond Parkstad.”

Waterklaar actueel


Actueel

Verantwoord omgaan met de natuur voor de kids van Parkstad
Charles Claessens: “op een goede manier met de hulpbronnen omgaan die de natuur ons aanreikt,...
Lees meer
EEN FIJNE ONTMOETING
Een vraag van de trotse Mevr. Ayla Al uit de Gemeente Brunssum kwam binnen in het digitale...
Lees meer

Kennis

Onderzoek /parkstad/downloads

Downloads

Lees meer
Onderzoek /parkstad/onderzoeken

Onderzoeken en innovaties

Lees meer
Back to top

Kalender calendar-icon