Klimaatatlas, ook voor inwoners!

Gepubliceerd op: 21-11-2019

Om in de toekomst het hoofd te kunnen bieden aan de gevolgen van het veranderende klimaat werken alle gemeenten in Parkstad, het Waterschap Limburg en Waterleidingmaatschappij Limburg samen in de campagne ‘waterklaar’. Binnen deze campagne hebben deze partijen ook de gevolgen van het veranderende klimaat in kaart gebracht in de zogeheten Parkstad Klimaatatlas.

Het klimaat verandert
Het veranderde klimaat zorgt ervoor dat we steeds vaker te maken krijgen met hevige regenbuien, periodes van extreme droogte en extreem warm weer. Om hierop in te spelen hebben eerdergenoemde partijen de handen in elkaar geslagen. Zij werken niet alleen maatregelen uit om diverse klimaatproblemen het hoofd te bieden; ook wordt hard gewerkt aan een goede informatievoorziening naar inwoners. Naast de webpagina waterklaar.nl/parkstad is de klimaatatlas daar een prachtig voorbeeld van.

Waarom een klimaatatlas?
In de klimaatatlas zijn gegevens verwerkt, die voortkomen uit zogenaamde klimaatstresstesten. Een Stresstest is een hulpmiddel dat inzichtelijk maakt wat de gevolgen zijn van klimaatverandering voor een bepaald gebied. Met de test wordt informatie verzameld over locaties die gevoelig zijn voor wateroverlast, overstromingen, droogte en hitte.

Deze gegevens maken wij graag openbaar. Alleen op die manier kunnen bewoners zien wat de effecten zijn in hun omgeving en een gevoel krijgen bij de mogelijke gevolgen. Het doel is dan ook drieledig:
• bewoners informeren over de effecten van de klimaatverandering;
• bewoners bewust maken van het feit dat iedereen een steentje kan bijdragen en een eigen verantwoordelijkheid heeft om (een deel van) de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen;
• een maatschappelijke discussie op gang brengen om zo te komen tot maatregelen die een veilige en prettige leefomgeving garanderen.

Themakaarten
De klimaatatlas vindt u op de website parkstad.klimaatatlas.net. Deze bestaat uit een aantal themakaarten die de verschillende gegevens weergeven.

Waterklaar actueel


Actueel

Doekie, nee niet in de wc!
Alles wat we door de wc of gootsteen spoelen, komt in het riool terecht. Zolang het om...
Lees meer
Doekie, nee niet in de wc!
Bij hevige regenval krijgen riolen meer water te verwerken en is goed rioolgebruik extra...
Lees meer

Kennis

Onderzoek

Onderzoeken en innovaties

Lees meer