Ga naar de inhoud
Oplossingen

Limburg schoon

Clouds

Meldpunt waterkwaliteit


Schoon water is essentieel voor mens, plant en dier. Naast vervuiling door mensen bedreigt klimaatverandering de kwaliteit van ons water. Hoge temperaturen en de verandering in neerslag veroorzaken wateroverlast, blauwalg, botulisme, vissterfte, bruin kraantwater stankoverlast en een achteruitgang van het leven onder water. Deze verslechtering van de waterkwaliteit vormt ook een bedreiging van ons drinkwater.

We vinden het normaal dat schoon water uit de kraan komt en amper iets kost. Nederland behoort tot de wereldtop als het gaat om schoon én lekker drinkwater. Zo gewoon is dat echter niet. Water wordt niet alleen schaarser, het kost ook steeds meer moeite om er schoon drinkwater van te maken.

Het is belangrijk dat problemen met water aan de waterbeheerder worden doorgegeven als het vermoeden ontstaat dat iets niet in orde is. Dan kan er op tijd actie worden ondernomen om schade aan het milieu, huizen en straten en aan de volksgezondheid te voorkomen of te beperken.

Het water wordt in Limburg beheerd door Waterschap Limburg (WL), Waterleidingmaatschappij Limburg (WML), Provincie Limburg, gemeenten en Rijkswaterstaat. Deze instanties werken aan samen schoon (drink)water.

Kosten 1 1 1 1

Er zijn geen kosten verbonden

Wateroverlast 1 1 1 1

Snelle actie helpt grotere problemen te voorkomen.

Droogte 1 1 1 1

Draagt niet of in mindere mate bij aan het voorkomen van droogte

Hittestress 1 1 1 1

Draagt niet of in mindere mate bij aan het voorkomen van hittestress

Waterkwaliteit 1 1 1 1

Snelle actie helpt grotere problemen te voorkomen

Oppervlaktewater of wateroverlast
Signaleer je iets verdachts in of aan het oppervlaktewater bij jou in de buurt of heb je wateroverlast? Meld dit dan meteen bij meldpunt water:
0800 0341

Gedumpt afval of andere verontreiniging
Ben je op pad in een grondwaterbeschermingsgebied en zie je iets verdachts: gedumpt (chemisch) afval of een andere verontreiniging? Meld dat meteen bij de milieutelefoon:
043 361 7070

Melding maken

Waterklaar actueel


Nieuws

Klimaatpleinen Noord- en Midden Limburg
In Noord- en Midden-Limburg zijn vier klimaatpleinen ingericht in een aantal tuincentra. Op deze...
Lees meer
Start uitvoeringsprogramma voor vergroenen schoolpleinen
Het programma Waterklaar heeft de ambitie om 80% van alle basisschoolpleinen in Noord- en...
Lees meer

Meer informatie

Onderzoek /noord/downloads

Downloads

Lees meer
Onderzoek https://groenblauwerevolutieschoolpleinen.nl
Het uitvoeringsprogramma GroenBlauwe Revolutie Schoolpleinen vormt betegelde schoolpleinen om...
Lees meer
Back to top

contact

Kalender calendar-icon