Ondergrondse opvang

Grindkoffer


Een grindkuil is een ondergrondse berging vol met grind. In de holle ruimtes kan water geborgen worden, dat vervolgens vertraagd kan infiltreren in de bodem. Om de kuil schoon te houden van vuil – wat zal zorgen voor dichtslibbing van de kuil – wordt rondom de kuil een geotextieldoek aangebracht.

Met een grindkuil ben je niet gebonden aan vaste maten of vormen. Je kunt zelf bepalen hoe groot je de kuil maakt, afhankelijk van je beschikbare ruimte.


Kosten

Gemiddeld tot hoog. Het hoofdbestandsdeel grind is relatief duur, tenzij ergens restpartijen beschikbaar zijn.

Ruimtegebruik

Een grindkuil heeft een holle ruimte van circa 30%. De kuil dient dus circa drie keer groter te zijn dan de hoeveelheid te bergen water. Het voordeel is echter wel dat je bovenop de kuil bijvoorbeeld een terras en grasveld kunt aanleggen. Daarmee is de ruimte multifunctioneel.

Moeilijkheid

Prima zelf aan te leggen. Denk wel aan ontluchting en zandvang.

Grondverzet

De grindkuil dient circa 25 cm onder de grond te liggen. De dikte van het pakket kun je zelf kiezen. Afhankelijk van de inhoud van de kuil is er veel grondverzet nodig.

Onderhoud

Alleen zandvang en bladvang schoonhouden.

Klimaatdoelen

Je kunt water bergen en zorgt tevens voor een natuurlijke aanvulling van het grondwater. Verder wordt gebruik gemaakt van veelal natuurlijke producten.

Aandachtspunten

  • Houd rekening met minimaal 25 cm dekking.
  • Graaf de kuil tot een diepte van circa een halve meter boven de gemiddelde grondwaterstand.
  • Houd rekening met korrels van ongeveer dezelfde grootte.
  • Gebruik geen worteldoek, maar een geotextieldoek.
  • Situeer de ontluchtings- en overlooppijp in een lager deel van de tuin. Bij piekbuien kan hier het regenwater worden opgevangen dat niet meer in de grindkuil past.
  • Maak gebruik van een blad- en zandvang om dichtslibbing te voorkomen. Een bladvang kan tevens dienstdoen als overloop in extreme gevallen.
  • Houd rekening met een holle ruimte tussen het grind van circa 30%.
  • Blijf circa 2 tot 3 meter weg van de fundering en bomen.
  • Check de ontluchting. De regenpijp functioneert soms ook als ontluchting van het riool. Breng indien nodig een alternatieve ontluchting aan.

Waterklaar actueel


Actueel

Inzetten op veerkracht en het bevorderen van gezondheid
De zomer van 2018 heeft duidelijk gemaakt wat klimaatverandering in de praktijk betekent. Felle...
Lees meer
Het belang van samenwerken
Al een aantal jaren werken vijftien Noord-Limburgse gemeenten, WML, WBL en het Waterschap...
Lees meer

Kennis

Onderzoek

Workshops voor verschillende doelgroepen

Lees meer
Onderzoek

Onderzoeken en innovaties

Lees meer