Ga naar de inhoud
Oplossingen

Limburg schoon

Clouds

Verfresten en andere chemicaliën


Verfresten en andere chemicaliën horen niet in het toilet of de gootsteen. Ze zijn erg schadelijk. Het zuiveren ervan uit het rioolwater is erg duur en omslachtig. Ook kunnen stoffen in oppervlaktewater terecht komen waardoor ze een bedreiging vormen voor plant en dier. Lever verfresten en andere schadelijke stoffen gescheiden in bij de chemokar of de milieustraat. Een groot deel van de (schadelijke) stoffen kan worden hergebruikt, daarom is het belangrijk goed te scheiden. Stoffen die niet geschikt zijn voor hergebruik worden onder speciale omstandigheden verbrand of gestort, zodat ze geen schade toebrengen aan het milieu.


Kosten 1 1 1 1

Er zijn geen kosten aan verbonden om het klein chemisch afval in te leveren

Wateroverlast 1 1 1 1

Draagt niet of in minimale mate bij aan het voorkomen van wateroverlast

Droogte 1 1 1 1

Draagt niet of in minimale mate bij aan het voorkomen van droogte

Hittestress 1 1 1 1

Draagt niet of in minimale mate bij aan het voorkomen van hittestress

Waterkwaliteit 1 1 1 1

Verfresten zijn erg schadelijk. Stoffen kunnen in oppervlaktewater terecht komen waardoor ze een bedreiging vormen voor mens, dier en natuur.

Wat te doen met verfresten, toebehoren en andere chemicaliën?

  • Spoel kwasten af in een potje, dat geldt ook voor kwasten die met terpentine worden afgespoeld. De terpentine kan hergebruikt worden. Na een paar weken zakken de verfresten naar de bodem en blijft er een schone oplossing over die kan worden hergebruikt. Indien de terpentine niet meer gebruikt wordt, breng deze dan naar de milieustraat of chemokar (klein chemisch afval)
  • Verf is het langst houdbaar in een afgesloten blik of emmer. Als verf niet meer wordt gebruikt, sluit het blik goed af of doe er een ander plezier mee. In alle andere gevallen dienen alle verfresten, dus ook verf op waterbasis, naar de milieustraat of chemokar gebracht te worden.
  • Alleen volledig lege verpakkingen van klein chemisch afval (bijvoorbeeld flessen van terpentine of lege verfblikken) mogen bij het restafval. Ze mogen niet bij plastic afval of blik maar hoeven dus ook niet als klein chemisch afval te worden afgevoerd. 

Waterklaar actueel


Actueel

Weet wat-er speelt
Waterklaar is een initiatief van Waterpanel Noord, de 15 Noord- en Midden Limburgse gemeenten ...
Lees meer
WML en Waterschap trekken samen op met Limburgse gemeenten
Artikel NR1 door Jos Cortenraad, fotografie Henry PetersWater vasthouden in plaats van afvoeren....
Lees meer

Kennis

Onderzoek /noord/downloads

Downloads

Lees meer
Onderzoek /noord/workshops

Workshops voor verschillende doelgroepen

Lees meer
Back to top

Kalender calendar-icon