Ga naar de inhoud
Oplossingen

Limburg schoon

Clouds

Verfresten


Verfresten en andere chemicaliën horen niet in het toilet, de gootsteen of de straatput. Ze zijn erg schadelijk. Het zuiveren ervan uit het rioolwater is erg duur en omslachtig. Ook kunnen stoffen in oppervlaktewater terecht komen waardoor ze een bedreiging vormen voor plant en dier. Lever verfresten en andere schadelijke stoffen gescheiden in bij het restafval, de chemokar of de milieustraat. Een groot deel van de (schadelijke) stoffen kan worden hergebruikt, daarom is het belangrijk goed te scheiden. Stoffen die niet geschikt zijn voor hergebruik worden onder speciale omstandigheden verbrand of gestort, zodat ze geen schade toebrengen aan het milieu.


Kosten 1 1 1 1

Er zijn geen kosten aan verbonden om het klein chemisch afval in te leveren

Wateroverlast 1 1 1 1

Draagt niet of in minimale mate bij aan het voorkomen van wateroverlast

Droogte 1 1 1 1

Draagt niet of in minimale mate bij aan het voorkomen van droogte

Hittestress 1 1 1 1

Draagt niet of in minimale mate bij aan het voorkomen van hittestress

Waterkwaliteit 1 1 1 1

Verfresten en andere chemicaliën kunnen via het riool in het oppervlaktewater terecht komen, waar ze een bereiging vormen voor mens, dier en (water)natuur.

Wat te doen met verfresten, toebehoren en andere chemicaliën?

  • Spoel kwasten af in een potje, dat geldt ook voor kwasten die met terpentine worden afgespoeld. De terpentine kan hergebruikt worden. Na een paar weken zakken de verfresten naar de bodem en blijft er een schone oplossing over die kan worden hergebruikt. Indien de terpentine niet meer gebruikt wordt, breng deze dan naar de milieustraat of chemokar (klein chemisch afval)
  • Verf is het langst houdbaar in een afgesloten blik of emmer. Als verf niet meer wordt gebruikt, sluit het blik goed af of doe er een ander plezier mee. In alle andere gevallen dienen alle verfresten, dus ook verf op waterbasis, naar de milieustraat of chemokar gebracht te worden.
  • Alleen volledig lege verpakkingen van klein chemisch afval (bijvoorbeeld flessen van terpentine of lege verfblikken) mogen bij het restafval. Ze mogen niet bij plastic afval of blik maar hoeven dus ook niet als klein chemisch afval te worden afgevoerd. 

Waterklaar actueel


Nieuws

Klimaatpleinen Noord- en Midden Limburg
In Noord- en Midden-Limburg zijn vier klimaatpleinen ingericht in een aantal tuincentra. Op deze...
Lees meer
Start uitvoeringsprogramma voor vergroenen schoolpleinen
Het programma Waterklaar heeft de ambitie om 80% van alle basisschoolpleinen in Noord- en...
Lees meer

Meer informatie

Onderzoek /noord/downloads

Downloads

Lees meer
Onderzoek https://groenblauwerevolutieschoolpleinen.nl
Het uitvoeringsprogramma GroenBlauwe Revolutie Schoolpleinen vormt betegelde schoolpleinen om...
Lees meer
Back to top

contact

Kalender calendar-icon