Ga naar de inhoud
Oplossingen

Limburg schoon

Clouds

Mondkapjes


Rioolbedrijven, gemeenten en waterschap zien de mondkapjes en andere beschermingsmiddelen steeds vaker terug in het riool, doordat ze door het toilet worden gespoeld of in straatputten belanden. Dat zorgt voor verstoppingen en vastlopen van de gemalen met extra onderhoudswerkzaamheden en hoge kosten tot gevolg.

Spoel het mondkapje dus niet door het toilet. Dump het mondkapje en andere beschermingsmiddelen niet op straat of in de natuur, maar gooi het weg bij het restafval. Let op met het oprapen van mondkapjes en handschoenen die door anderen gebruikt zijn.

Kosten 1 1 1 1

Het weggooien van je mondkapje bij het restafval is een kleine moeite. Het ontstoppen van een verstop riool of een verstopte straatput kost jouw gemeente of waterschap veel geld en daarmee uiteindelijjk ook jezelf.

Wateroverlast 1 1 1 1

Door het dumpen van mondkapjes en andere beschermingsmiddelen kan het riool verstopt raken. Het riool kan het (regen)water bij hevige regenval door verstoppingen niet meer verwerken. Dit leidt tot wateroverlast.

Droogte 1 1 1 1

Draagt niet of in minimale mate bij aan het voorkomen van droogte

Hittestress 1 1 1 1

Draagt niet bij aan het voorkomen van hittestress

Waterkwaliteit 1 1 1 1

Mondkapjes en andere beschermingsmiddelen verstoppen de straatputten en het riool. Bij hevige regenval komt het rioolwater door verstoppingen in sloten of beken terecht. Dat is slecht voor mens en (water)natuur, het veroorzaakt stank en vissterfte.

  • Vervang regelmatig je mondkapje (elke dag een schoon exemplaar)
  • Raak het mondkapje niet constant aan
  • Leen geen mondkapjes
  • Laat het mondkapje mooi aansluiten
  • Na gebruik weggooien bij het restafval. Dat geldt ook voor andere beschermingsmiddelen zoals hygiënische doekjes en wegwerphandschoenen
  • Kies voor een wasbaar mondkapje. Deze zijn duurzamer en veroorzaken minder afval dan een wegwerpexemplaar.

Regio promoot afkoppelen regenwater met Waterklaar bus

Regio promoot afkoppelen regenwater met Waterklaar bus

Het programma Waterklaar wil de komende jaren extra aandacht vragen voor het afkoppelen van regenpijpen van het riool door naar inwoners toe te gaan. Met een Waterklaar Bus worden wijken, dorpen...

Lees meer
Back to top