Ga naar de inhoud
Oplossingen

Limburg schoon

Clouds

Auto wassen


Was de auto bij de wasstraat. Bij elke wasbeurt komen namelijk schadelijke stoffen vrij zoals shampoo, olie- en rubberresten. Bij het wassen van de auto voor de deur, komen deze schadelijke stoffen via de straatput meestal in het oppervlaktewater terecht komen. Het water van de meeste straatputten komt rechtstreeks in een beek. Dat is slecht voor de kwaliteit van het grondwater en het waterleven in de beken. Het vuile water van een wasstraat wordt hergebruikt, gefilterd en gaat uiteindelijk via het riool naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Kosten 1 1 1 1

Afhankelijk van de wasstraat en het programma dat je kiest, zijn er kosten verbonden aan het wassen van je auto in de wasstraat of in een wasbox.

Wateroverlast 1 1 1 1

Draagt niet of in minimale mate bij aan het voorkomen van wateroverlast

Droogte 1 1 1 1

Draagt niet of in minimale mate bij aan het voorkomen van droogte

Hittestress 1 1 1 1

Draagt niet of in minimale mate bij aan het voorkomen van hittestress

Waterkwaliteit 1 1 1 1

Bij elke wasbeurt komen schadelijke stoffen vrij zoals shampoo, olie- en rubberresten. Als je jouw auto voor de deur wast, kunnen verontreinigingen via de straatput in het oppervlaktewater terecht komen. De verontreiniging is slecht voor de kwaliteit van het grondwater en het waterleven in de beken.

  • De wasstraat gebruikt geen drinkwater, maar grondwater voor het reinigen van je auto.
  • Het water wordt na gebruik gefilterd en hergebruikt.
  • Uiteindelijk wordt het via het riool afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Waterklaar actueel


Actueel

Weet wat-er speelt
Waterklaar is een initiatief van Waterpanel Noord, de 15 Noord- en Midden Limburgse gemeenten ...
Lees meer
WML en Waterschap trekken samen op met Limburgse gemeenten
Artikel NR1 door Jos Cortenraad, fotografie Henry PetersWater vasthouden in plaats van afvoeren....
Lees meer

Kennis

Onderzoek /noord/downloads

Downloads

Lees meer
Onderzoek /noord/workshops

Workshops voor verschillende doelgroepen

Lees meer
Back to top

Kalender calendar-icon