Ga naar de inhoud
Oplossingen

Limburg schoon

Clouds

Auto wassen


Was de auto in de wasstraat. Het is makkelijk en je hoeft zelf niets te doen. Bij elke wasbeurt komen schadelijke stoffen vrij zoals shampoo, olie- en rubberresten. Als je jouw auto voor de deur wast, kunnen verontreinigingen via de straatput in het oppervlaktewater terecht komen. Het water van de veel straatputten komt via een regenwater- of infiltratieriool rechtstreeks in een beek. Dat is slecht voor de kwaliteit van het grondwater en het waterleven in de beken. Het vuile water van een wasstraat wordt hergebruikt, gefilterd en gaat uiteindelijk via het riool naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie.
Kosten 1 1 1 1

Afhankelijk van de wasstraat en het programma dat je kiest, zijn er kosten verbonden aan het wassen van je auto in de wasstraat of in een wasbox.

Wateroverlast 1 1 1 1

Draagt niet of in minimale mate bij aan het voorkomen van wateroverlast

Droogte 1 1 1 1

Draagt niet of in minimale mate bij aan het voorkomen van droogte

Hittestress 1 1 1 1

Draagt niet of in minimale mate bij aan het voorkomen van hittestress

Waterkwaliteit 1 1 1 1

Bij elke wasbeurt komen schadelijke stoffen vrij zoals shampoo, olie- en rubberresten. Als je jouw auto voor de deur wast, kunnen verontreinigingen via de straatput in het oppervlaktewater terecht komen. De verontreiniging is slecht voor de kwaliteit van het grondwater en het waterleven in de beken.

  • De wasstraat hergebruikt water, waardoor er minder drinkwater wordt verspild voor het wassen van je auto.
  • Het water wordt na gebruik gefilterd en hergebruikt.
  • Uiteindelijk wordt het via het riool afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Waterklaar actueel


Actueel

De Maas
Een tijd geleden werd ik geïnterviewd door een team dat kijkt naar de waterbescherming in...
Lees meer
Medicijnresten als risicobron voor (drink)water
In de toekomst kan de kwaliteit van drinkwaterbronnen onder druk komen te staan door steeds meer...
Lees meer

Kennis

Onderzoek /noord/downloads

Downloads

Lees meer
Onderzoek /noord/workshops

Workshops voor verschillende doelgroepen

Lees meer
Back to top

contact

Kalender calendar-icon