Ga naar de inhoud
Oplossingen

Limburg schoon

Clouds

Auto wassen


Was de auto in de wasstraat. Het is makkelijk en je hoeft zelf niets te doen. Bij elke wasbeurt komen schadelijke stoffen vrij zoals shampoo, olie- en rubberresten. Als je jouw auto voor de deur wast, kunnen verontreinigingen via de straatput in het oppervlaktewater terecht komen. Het water van de veel straatputten komt via een regenwater- of infiltratieriool rechtstreeks in een beek. Dat is slecht voor de kwaliteit van het grondwater en het waterleven in de beken. Het vuile water van een wasstraat wordt hergebruikt, gefilterd en gaat uiteindelijk via het riool naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie.
Kosten 1 1 1 1

Afhankelijk van de wasstraat en het programma dat je kiest, zijn er kosten verbonden aan het wassen van je auto in de wasstraat of in een wasbox.

Wateroverlast 1 1 1 1

Draagt niet of in minimale mate bij aan het voorkomen van wateroverlast

Droogte 1 1 1 1

Draagt niet of in minimale mate bij aan het voorkomen van droogte

Hittestress 1 1 1 1

Draagt niet of in minimale mate bij aan het voorkomen van hittestress

Waterkwaliteit 1 1 1 1

Bij elke wasbeurt komen schadelijke stoffen vrij zoals shampoo, olie- en rubberresten. Als je jouw auto voor de deur wast, kunnen verontreinigingen via de straatput in het oppervlaktewater terecht komen. De verontreiniging is slecht voor de kwaliteit van het grondwater en het waterleven in de beken.

  • De wasstraat hergebruikt water, waardoor er minder drinkwater wordt verspild voor het wassen van je auto.
  • Het water wordt na gebruik gefilterd en hergebruikt.
  • Uiteindelijk wordt het via het riool afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Waterklaar actueel


Nieuws

Klimaatpleinen Noord- en Midden Limburg
In Noord- en Midden-Limburg zijn vier klimaatpleinen ingericht in een aantal tuincentra. Op deze...
Lees meer
Start uitvoeringsprogramma voor vergroenen schoolpleinen
Het programma Waterklaar heeft de ambitie om 80% van alle basisschoolpleinen in Noord- en...
Lees meer

Meer informatie

Onderzoek /noord/downloads

Downloads

Lees meer
Onderzoek https://groenblauwerevolutieschoolpleinen.nl
Het uitvoeringsprogramma GroenBlauwe Revolutie Schoolpleinen vormt betegelde schoolpleinen om...
Lees meer
Back to top

contact

Kalender calendar-icon