Bovengrondse opvang in de tuin

Steen vervangen door groen


Regenwater dat op groen valt, zakt meestal weg in de bodem. Veel tuinen bevatten veel te veel steen. De gemakkelijkste manier om het regenwater op te vangen en in de bodem te laten wegzakken is het vervangen van een aantal stenen in je tuin door groen. Als je de plantvakken wat lager aanlegt, kun je er ook mooi het regenwater opvangen. Plantvakken zijn niet alleen goed voor de opvang van het regenwater, maar planten zorgen ook voor verkoeling van je tuin, dragen bij aan de biodiversiteit en zijn leuk om te zien. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de mens in een groene tuin beter tot rust komt.

Kosten

De kosten zijn sterk afhankelijk van de grootte van de plantvakken, de hoeveelheid te verwijderen zand, het opnieuw gebruiken van uitkomende verhardingen, enz.

Ruimtegebruik

Niet van toepassing, je gaat je tuin anders gebruiken.

Moeilijkheid

Het verwijderen van stenen, de onderliggende zandlaag, het aanvullen met teelaarde en het aanplanten zijn niet moeilijk. Het moeilijkste onderdeel is het aanbrengen van een kantopsluiting bij de overblijvende verharding.

Grondverzet

De hoeveelheid grondwerk is sterk afhankelijk van de omvang van de nieuwe plantvakken en de diepte van de zandlaag onder de stenen.

Onderhoud

Een groot misverstand is dat een stenen tuin minder onderhoud vraagt. Een stenen tuin moet worden schoon geveegd, het onkruid tussen de tegels moet worden verwijderd en veel mensen willen geen algenaanslag. Een goed aangelegde tuin hoeft niet meer tijd te kosten.

Klimaatdoelen

Een groene tuin is goed tegen hittestress, het regenwater kan in de grond zakken waardoor het niet meer wordt afgevoerd door de riolering maar kan wegzakken in de bodem. Een groene tuin is goed voor de biodiversiteit.

Aandachtspunten

  • Wil je ook een gedeelte van het regenwater van de woning afkoppelen en in je tuin laten weglopen kijk dan voor de aandachtspunten bij oppervlakkig afkoppelen.

Waterklaar actueel


Actueel

Inzetten op veerkracht en het bevorderen van gezondheid
De zomer van 2018 heeft duidelijk gemaakt wat klimaatverandering in de praktijk betekent. Felle...
Lees meer
Het belang van samenwerken
Al een aantal jaren werken vijftien Noord-Limburgse gemeenten, WML, WBL en het Waterschap...
Lees meer

Kennis

Onderzoek

Workshops voor verschillende doelgroepen

Lees meer
Onderzoek

Onderzoeken en innovaties

Lees meer