Bovengrondse opvang in de tuin

Steen vervangen door groen


Regenwater dat op groen valt, zakt meestal weg in de bodem. Veel tuinen bevatten veel te veel steen. De gemakkelijkste manier om het regenwater op te vangen en in de bodem te laten wegzakken, is het vervangen van een aantal stenen in de tuin door groen. Als je de plantvakken wat lager aanlegt, kun je er ook mooi het regenwater opvangen. Plantvakken zijn niet alleen goed voor de opvang van het regenwater, maar planten zorgen ook voor verkoeling van de tuin, dragen bij aan de biodiversiteit en zijn leuk om te zien. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de mens in een groene tuin beter tot rust komt.

Kosten

De kosten zijn sterk afhankelijk van de grootte van de plantvakken, de hoeveelheid te verwijderen zand, het opnieuw gebruiken van uitkomende verhardingen, enz.

Ruimtegebruik

Niet van toepassing, je gaat de tuin anders gebruiken.

Moeilijkheid

Het verwijderen van stenen, de onderliggende zandlaag, het aanvullen met teelaarde en het aanplanten zijn niet moeilijk. Het moeilijkste onderdeel is het aanbrengen van een kantopsluiting bij de overblijvende verharding.

Grondverzet

De hoeveelheid grondwerk is sterk afhankelijk van de omvang van de nieuwe plantvakken en de diepte van de zandlaag onder de stenen.

Onderhoud

Een groot misverstand is dat een stenen tuin minder onderhoud vraagt. Een stenen tuin moet worden schoon geveegd, het onkruid tussen de tegels moet worden verwijderd en veel mensen willen geen algenaanslag. Een goed aangelegde tuin hoeft niet meer tijd te kosten.

Klimaatdoelen

Een groene tuin is goed tegen hittestress en het regenwater kan in de grond zakken waardoor het niet meer wordt afgevoerd door de riolering maar kan wegzakken in de bodem. Een groene tuin is goed voor de biodiversiteit.

Waterklaar actueel


Actueel

Onderzoek Wonen Limburg en studenten Hogeschool Van Hall Larenstein
Het klimaat verandert, langere periodes van droogte en intensievere buien in kortere tijd. Wat...
Lees meer
Campagne Geen prut in de put verlengd
Geen prut in de put. Onder die vlag lanceerde Waterpanels Limburg twee jaar geleden een campagne...
Lees meer

Kennis

Onderzoek

Onderzoeken en innovaties

Lees meer