Ander soort verharding

Klinkers en tegels


Voordelen van waterdoorlatende bestrating
Waterdoorlatende bestrating heeft meerdere voordelen, zowel praktisch als esthetisch. Door de snelle afvoer van regenwater krijgt dit niet de kans om plassen te vormen. Omdat water meteen door de verharding kan infiltreren ontstaan geen plassen of waterstromen. Dankzij waterdoorlatende bestrating kan de tuin groener worden vormgegeven met toch draagkracht in de verharding. De waterdoorlatende bestrating heeft naast bovengrondse voordelen ook voordelen voor de ondergrond; het grondwater wordt op een natuurlijke wijze aangevuld en op peil gehouden. 

Grasbetontegels
Regenwater zakt makkelijk in de grond, veel ruimte voor gras en snelle aanvulling van grondwater. Door fijn grind tussen de tegels te gebruiken wordt voorkomen dat onkruid tussen de tegels gaat groeien.

Poreuze betonklinkers
Door de open structuur van de klinkers kan regenwater door de klinker heen infiltreren in de ondergrond.

Klinkers met open voeg of los verband
Uitstraling blijft hetzelfde, maar door brede voegen met daarin zand, gras of grind kan water toch wegzakken in de grond

Stapstenen
Klinkers of betontegels met tussenruimte waardoor water weg kan zakken in de grond

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van de materiaalkeuze.

Ruimtegebruik

Moeilijkheid

Intensief

Grondverzet

Geen diep gat, wel cunetontgraving.

Onderhoud

Gelijk aan terras, wel aandacht voor voegen.

Klimaatdoelen

Het blijft verharding in veel gevallen zonder groen, wel bijdrage aan waterafvoer en buffer.

Aandachtspunten voor toepassing waterdoorlatende bestrating:
Waterdoorlatende bestrating heeft andere eigenschappen dan ‘gewone’ bestrating. Daarom is het belangrijk vooraf naar de aandachtspunten te kijken.
• Omdat de bestrating poreus is en niet afwatert via een riool wordt aanbevolen de waterdoorlatende bestrating nagenoeg vlak aangelegd worden.
• Bij de aanleg van stenen moet de vlijlaag (laag direct onder verharding) uit poreus materiaal bestaan zoals lava of gebroken grind. Dit geldt ook voor de ruimte tussen de straatstenen.
• De porositeit van de vlijlaag bepaald hoeveel regenwater wordt geborgen of geïnfiltreerd. Naast de vlijlaag is het ook belangrijk om de voegen op te vullen met waterdoorlatend materiaal. Voor het beheer is het van belang regelmatig te vegen om te voorkomen dat de voegen dichtslibben.
• Tussen doorlatend cunet en omliggende grond dient een scheidingsdoek aanwezig te zijn om te voorkomen dat het zand in de steenslag stroomt. Het beste kan dit van geotextiel non-woven worden gemaakt en geen anti-worteldoek. Dit laat minder water door.
• Poreus materiaal kan zijn steenslag, lava, grind, drainagezand etc. Tussen verschillende korrelgrootten dient scheidingsdoek aanwezig te zijn. Ook tussen vlijlaag en bergend cunet.
• Denk eraan bij realisatie dat de omliggende bodem niet wordt versmeerd. Versmering van de bodem vindt plaats bij mechanische ontgraving in natte toestand.


Waterklaar actueel


Actueel

Lever gebruikt (frituur)vet apart in!
Wist u dat van gebruikt frituurvet en restjes bakolie heel eenvoudig hernieuwbare energie...
Lees meer
Vet, recycle het!
Gooi geen (frituur)vet door gootsteen of toilet, maar recycle het!Limburgse gemeenten,...
Lees meer

Kennis

Onderzoek

Workshops voor verschillende doelgroepen

Lees meer
Onderzoek

Onderzoeken en innovaties

Lees meer