Ga naar de inhoud

Weerspreuken

Clouds
Gepubliceerd op: 22-10-2021

In de tijd dat weersverwachtingen nog niet zo goed te voorspellen waren, grepen mensen vaak terug op oude wijsheden. Zo voorspelde mijn moeder zeven dagen regen als er bij neerslag kringen ontstonden in een waterplas. Waarschijnlijk waren deze wijsheden gebaseerd op ervaringen want ze leken verbazend vaak uit te komen.

Zeker in Nederland, met een wisselvallig klimaat, is het weer vaak een gespreksonderwerp. Onze taal kent dan ook veel weerspreuken. Ze grijpen vaak terug op een natuurverschijnsel en legden dan een relatie met de dag erna zoals “Avondrood, mooi weer aan boord” of “morgenrood, regen in de sloot."

In deze digitale tijd waarbij we het weer zelfs tot een uur vooruit kunnen voorspellen, hoor je de oude spreuken nog maar zelden en wellicht is de voorspelbaarheid door klimaatverandering ook afgenomen. De oude wijsheden maakten wel dat mensen bewuster stil stonden bij natuurverschijnselen en voorbereidingen troffen voor het daaropvolgende seizoen. Dat schiet er door ons drukke wel eens bij in. Zoals bijvoorbeeld het bladvrij maken van de dakgoot, waardoor wateroverlast wordt voorkomen. Als reminder plaatst Waterklaar al enige tijd grappige cartoons van studioMIK in de Limburger met vaak kleine tips wat je zelf kunt doen. Klusjes die wanneer we ze samen doen een groot verschil kunnen maken. Ik wens u een fijn najaar en sluit af met een mooie weerspreuk: Na het feest van Sint Maarten, krijgt de winter schone kaarten.

Waterklaar actueel


Actueel

Weet wat(er) speelt!
Het klimaat verandert. We krijgen in Limburg steeds vaker te maken met hevige regenbuien. Deze...
Lees meer
Bosatlas
Een van de boeken die mij uit mijn jeugd is bijgebleven, is de Bosatlas. Een imponerend groot...
Lees meer

Kennis

Onderzoek /noord/downloads

Downloads

Lees meer
Onderzoek /noord/workshops

Workshops voor verschillende doelgroepen

Lees meer
Back to top

contact

Kalender calendar-icon