Ga naar de inhoud

Waterpanel mooi staaltje samenwerking’

Clouds
Gepubliceerd op: 16-06-2020

Water loopt als een rode draad door het werkzame leven van Twan Huyskens. Als ambtenaar en bestuurder was hij onder meer nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Maasplassen, de realisering van de bouw van het Waterproductiebedrijf te Heel van de WML en de bouw van zwembad De Roerdomp in Roermond. Sinds vier jaar is hij programmamanager Waterpanel Noord, het samenwerkingsverband van 15 gemeenten, waterschap, WML, WBL en de Provincie Limburg. ‘Water bepaalt ons leven. We zouden er nóg beter mee moeten omgaan.’

Twan Huyskens blijft pleiten voor gezamenlijk waterbeheer.

Hij wil er nog niet aan denken, maar de pensioengerechtigde leeftijd nadert. Nog een kleine twee jaar en dan ‘moet’ ook Twan Huyskens bij Waterpanel Noord plaatsmaken voor zijn opvolger. ‘Dat lijkt nog best lang, maar er is nog zo veel te doen’, zegt hij vanachter de computer in zijn werkkamer thuis in Beegden. ‘De laatste jaren hebben wel duidelijk gemaakt dat een actief en intensief waterbeheer pure noodzaak is. We herinneren ons de stortbuien natuurlijk nog en de droge hete zomers met alle gevolgen van dien. Nu al zitten we alweer in een erg droge periode en moeten bijvoorbeeld de boeren alle zeilen bijzetten om de gewassen in leven te houden. Corona houdt de gemoederen bezig, begrijpelijk, maar de aandacht voor waterbeheer en klimaatadaptatie mag niet verslappen.’

Enthousiast
Dat zal onder aanvoering van Twan Huys ook niet gebeuren. Hij geldt als een enthousiaste programmamanager van Waterpanel Noord die ziel en zaligheid steekt in het aanjagen van samenwerking tussen alle instanties die iets te maken hebben met waterbeheer en klimaatvraagstukken. ‘En dat zijn er nogal wat. Soms denk ik wel eens dat er wel erg veel clubs zijn met allemaal hun eigen agenda’s, plannen en belangen. Anderzijds is het juist de truc om die clubs bij elkaar te brengen. In het Waterpanel Noord is dat, vind ik, erg goed gelukt. We zijn erin geslaagd om samen een algemeen kader met plannen en speerpunten te maken die vervolgens door de gemeenten zelf worden omgezet in concrete acties en projecten. Kortom binnen een gezamenlijk gedragen kader blijft iedereen baas over de eigen huishouding. Dat is de kracht en het succes van de samenwerking in Waterpanel Noord. Het resultaat is dat bestuurders en ambtenaren gaandeweg elkaar steeds meer gunnen en dan maak je meters. Alle partijen gemeenten, Waterschap, Waterbedrijf, WML en de Provincie leveren hun bijdragen hieraan. Er zijn middelen voor publiekscampagnes en acties. Onlangs hebben we de financiering voor de komende vier jaar weer rondgebreid.’

Waterklaar
Twan Huyskens wil het niet direct een schoolvoorbeeld noemen, maar trots is hij zeker op Waterpanel Noord. ‘Steeds meer partijen uit geheel Nederland volgen de unieke samenwerking in Waterpanel Noord en proberen zaken van ons over te nemen. Kijk eens wat we in nog geen vier jaar bereikt hebben. Alleen al met het project Waterklaar. De campagnes in de verschillende media hebben duidelijk effect gehad. Duizenden huishoudens en bedrijven hebben maatregelen genomen om regenwater op te vangen en te gebruiken voor de tuin. Op de website staan tientallen voorbeelden wat je zelf allemaal kunt doen en hoe je samen wateroverlast voorkomt en hittestress kunt verminderen. Meestal met een subsidie en advies van de gemeente. Het is mooi om te zien hoe creatief mensen zijn, welke ideeën er opborrelen en hoe ze die vaak in buurten en straten samen uitwerken. Maatwerk, toegespitst op de specifieke situatie en vaak weer een inspiratie voor andere gemeenten. Niet opgelegd van bovenaf, maar omdat het bewustzijn is gegroeid dat water vitaal is voor de maatschappij en de economie.’

Klimaatatlas
Twan Huyskens wijst ook op de Klimaatatlas waarin per regio en gemeente precies te zien is wat de effecten zijn van droogte, warmte en neerslag. ‘Uit de atlas blijkt duidelijk dat we nog lang niet waterklaar zijn. Er moet nog fors geïnvesteerd worden in rioleringen, buffers en andere systemen om het water te beheersen. In de eerste plaats een taak van de overheden ja, maar individueel kunnen we allemaal ons steentje bijdragen. Overheden kunnen dit niet alleen. We hebben stappen gemaakt, het besef is gegroeid, maar we zijn er nog niet. Klimaatverandering zit nog niet tussen de oren van iedereen. Ik denk wel dat de coronacrisis meehelpt aan dat bewustzijn. We denken meer na over veel zaken, ook over het klimaat. Als ik al iets goeds aan deze crisis kan ontdekken, dan is het dat.’

Waterketen
Naast programmamanager voor Waterpanel Noord is Twan Huyskens ook coördinator Waterketen Limburg. ‘Hierin zou nog intensiever en provincie breed samengewerkt moeten worden op het gebied van waterbeheer. Provinciaal en ook samen met de provincie Brabant worden op dit moment de handen ineengeslagen en hard gewerkt aan een gezamenlijk uitvoeringsagenda Klimaat. Een agenda die er op gericht is dat heel Nederland in 2050 water robuust en klimaatbestendig ingericht moet zijn. Ook euregionaal moeten er slagen worden gemaakt. Water trekt zich niets van grenzen aan. De komende jaren wil ik me voor dit alles sterk blijven maken. In ieder geval tot mijn pensioen en hopelijk nog wat langer.’

Artikel NR1 door Jos Cortenraad / Fotografie Paul Rous

Waterklaar actueel


Actueel

Zorg voor droge voeten
17 maatregelen die u kunt nemen om schade door wateroverlast in uw eigen woning te beperken zijn...
Lees meer
Summertime
"Er staan ons nog heel wat hete zomers en fikse buien te wachten" vertelt Paul Sanders in de...
Lees meer

Kennis

Onderzoek /noord/downloads

Downloads

Lees meer
Onderzoek /noord/workshops

Workshops voor verschillende doelgroepen

Lees meer
Back to top

Kalender calendar-icon