Column geen prut in de put

Gepubliceerd op: 19-06-2019

Wist u dat er in Limburg honderdduizenden straatputten zijn? Ze zijn belangrijk om twee redenen. Ten eerste zorgen ze voor een snelle waterafvoer bij hevige regenbuien zoals we die steeds vaker zien door de klimaatverandering. Ten tweede voorzien de putten de natuur van water, omdat ze steeds vaker zijn aangesloten op beken en waterbassins. De afgelopen jaren is ongeveer de helft van alle straatputten in Limburg al afgekoppeld van het riool. Het regenwater kan zo infiltreren in de grond waardoor de grondwaterstand op peil blijft.

Slim beleid van gemeenten en waterschap waardoor we de gevolgen van klimaatverandering beperken en het kostbare water zoveel mogelijk nuttig gebruiken. Want de regen mag dan misschien niet altijd welkom zijn, we kunnen niet zonder. In ons eigen Europa zien we gebieden waar het al jaren onvoldoende geregend heeft. Ook wij gaan perioden met langere droogte tegemoet en daartegen moeten we ons wapenen.


Belangrijk is wel dat we de putten open en schoon houden. Poepzakjes en ander afval kunnen voor verstoppingen zorgen waardoor het regenwater niet meer kan worden afgevoerd. Omdat de putten niet meer aangesloten zijn op het riool, komt het vuil uiteindelijk terecht in het milieu. Door er samen voor de zorgen dat putten alleen gebruikt worden voor regenwater houden we droge voeten en zorgen we samen voor een beter milieu. Geen prut in de put dus

Paul Sanders, voorzitter Waterpanel Noord

Waterklaar actueel


Actueel

Onderzoek Wonen Limburg en studenten Hogeschool Van Hall Larenstein
Het klimaat verandert, langere periodes van droogte en intensievere buien in kortere tijd. Wat...
Lees meer
Campagne Geen prut in de put verlengd
Geen prut in de put. Onder die vlag lanceerde Waterpanels Limburg twee jaar geleden een campagne...
Lees meer

Kennis

Onderzoek

Onderzoeken en innovaties

Lees meer