Ga naar de inhoud

Campagne Geen prut in de put verlengd

Clouds
Gepubliceerd op: 19-06-2019

Geen prut in de put. Onder die vlag lanceerde Waterpanels Limburg twee jaar geleden een campagne om het dumpen van zakjes met hondenpoep, verfresten, olie, vervuild afvalwater en andere troep in straatputten tegen te gaan. De resultaten zijn nog niet echt om over naar huis te schrijven, reden om de campagne door te zetten. ‘Opruimen kost tonnen, het water in de beken wordt viezer en bij zware regenbuien lopen de straten onder.

Verstopte straatputten, vastlopende kolkenzuigers, dode amfibieën, vissen en planten, wateroverlast. De gevolgen van de het dumpen van troep in de honderdduizenden Limburgse straatputten zijn niet gering. ‘We hebben geen exact inzicht in de kosten’, zegt Eric Beurskens, wethouder in Horst aan de Maas en vicevoorzitter van het Waterpanel Noord, een samenwerkingsverband van 15 gemeenten in Midden- en Noord-Limburg, het Waterschap Limburg en de Waterleiding Maatschappij Limburg. ‘Ik weet wel dat het gaat om forse bedragen. De reinigingsdiensten moeten vaker op pad om de putten schoon te maken en als er door verstopte putten wateroverlast plaatsvindt, dan kost dat ook weer geld. Soms moet de straat open om de verstopping te verwijderen. We hebben het idee dat mensen niet beseffen dat ze bijvoorbeeld geen zakjes met hondenpoep in de putten moeten gooien. En dat ook frituurvet, olie of verfresten naar het milieupark moeten. Ze denken dat ze iets opruimen als ze het door het straatputje spoelen.’

Besef
Ook Josette Van Wersch, bestuurder bij het Waterschap Limburg en lid van het Waterpanel Limburg Noord, wil het niet meteen onwil noemen. ‘Ik heb het niet over schoenen, ondergoed, chemische goedjes of andere troep die mensen stiekem wegspoelen’, zegt ze. ‘Daarvan is duidelijk dat de regels overtreden worden. Voor zakjes hondenpoep geldt dat ook, maar dat besef is er niet. En laat die plastic zakjes nu net de grootste boosdoeners zijn. Die verstoppen de boel en veroorzaken ook problemen als de gespecialiseerde bedrijven met de kolkenzuigers opdraven. De zakjes verstoppen de filters en veroorzaken beschadigingen. Met deze campagne willen we het publiek bewust maken en hen vragen om een beetje op elkaar te letten, elkaar aan te spreken. We moeten met ons allen aan een beter milieu werken.’

Afgekoppeld
Maar de prut in de straatputten komt toch uiteindelijk in het riool en dus bij de reinigingsinstallaties terecht? ‘Nee, dat is ook een misverstand’, zegt Eric Beurskens. ‘Inmiddels is ongeveer de helft van alle straatputten afgekoppeld van het vuilwaterriool. Die putten voeren regenwater af naar de beken en rivieren. Het water wordt gebruikt om het land te bevloeien en de natuur te voeden. Een groot deel van de prut komt dus direct in het milieu terecht. Met alle negatieve gevolgen vandien. We zien dode vissen en planten; deze vervuiling doodt het leven in poelen, beken en oppervlaktewater. Heel nadelig dus. Overigens: ook dumpen in het vuilwaterriool is belastend en kostbaar. Alle troep moet er wel uitgehaald worden.’

Wateroverlast
En dan is er nog het risico op wateroverlast. ‘Door verstopte putten en kolken kan het water bij hevige regenbuien nergens heen en dus ontstaan er overstromingen’, legt Josette Van Wersch uit. ‘Door de klimaatverandering zien we helaas steeds meer heftige buien. Als Waterschap en gemeenten doen we er alles aan om het water op te vangen en veilig weg te leiden en daarbij zijn de putten belangrijk. Als die verstopt zitten, hebben we een probleem. Een probleem dat we dus met ons allen kunnen voorkomen door een beetje op te letten.’
Best een opgave, als we weten dat er in Limburg zo’n half miljoen putten en kolken zijn. Roermond bijvoorbeeld telt er 25.0000, Venray 17.000, Venlo 38.000. Handhaving door bijvoorbeeld politie of BOA’s is daarom ondoenlijk, weet Eric Beurskens. ‘Die capaciteit is er niet. We zouden graag zien dat burgers elkaar een beetje opvoeden en ook helpen. De overheid kan niet alles. Mooi voorbeeld is een burgerinitiatief in Horst. Buurtteams gaan elkaar helpen bij het afkoppelen van de regenpijpen van het riool; belangrijk om water op te vangen en dat richting tuin of vijvers te leiden. Een project in het kader van Waterklaar. In veel tuinen staat nu het bordje met de tekst ‘ik ben waterklaar’.’

Stimuleren
Precies, besluit Josette Van Wersch. ‘Dat stimuleert en maakt mensen nieuwsgierig. Ik kan me voorstellen dat het ook zo werkt met de campagne Geen prut in de put. Het gaat om bewustwording, het besef dat duurzaamheid iets van ons allemaal is. We mogen mekaar best aanspreken.’

www.waterklaar.nl/noord/geen-prut-in-de-put


Waterklaar actueel


Actueel

Vervuiling van vandaag, vind je over 25 jaar terug in het grondwater
We houden ons Limburgs drinkwater graag lekker schoon. In Limburg wordt 75% van het drinkwater...
Lees meer
Vet, recycle het!
Tijdens de feestdagen worden er vaak volop lekkere hapjes gebakken. Maar wat doe je daarna met...
Lees meer

Kennis

Onderzoek /noord/downloads

Downloads

Lees meer
Onderzoek /noord/workshops

Workshops voor verschillende doelgroepen

Lees meer
Back to top

Kalender calendar-icon