Workshops voor verschillende doelgroepen

Als gevolg van klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met wateroverlast én extreme droogte. Dat merken we allemaal; in onze wijk, in onze straat, in onze tuin. Wat kunnen we doen om de problemen te beperken?

Inderdaad, zoveel mogelijk tuinen Waterklaar maken. Maar om te weten hóe je dat doet, heb je kennis en informatie nodig. Daarom hebben wij voor verschillende doelgroepen workshops ontwikkeld. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, stellen wij de materialen vrij beschikbaar. Hieronder zijn de workshophandleidingen met het lesmateriaal te vinden.De workshops zijn ontwikkeld met steun van het Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving (KCNL). Het KCNL verzamelt, ontwikkelt en verspreidt kennis als netwerkorganisatie van onderwijs, overheid, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Samen met verschillende projectpartners werkt KCNL aan procesmonitoring en kennisdeling. Daarnaast wordt ingezet op structurele inpassing van kennis over klimaatvriendelijke tuinen in onderwijs en nascholingstrajecten.