Maatregelen voor een waterklare tuin

Een waterklare tuin kan op veel manieren worden uitgevoerd. Limburg Waterklaar en haar partners hebben diverse instructiefilmpjes gemaakt die het afkoppelen in de praktijk laten zien. Met afkoppelen wordt het rioolstelsel minder belast, wordt wateroverlast voorkomen en komt het regenwater ten goede aan de beplanting in jouw tuin. Veel kijkplezier! 

Afwatering naar de tuin met een lijngoot

In een particuliere tuin in Heel waren reeds twee regenpijpen van het riool afgekoppeld. In dit filmpje zie je hoe je bladscheiders in de regenpijp monteert. Dit voorkomt dat het blad dat in de dakgoot valt en in de hemelwaterafvoer terechtkomt en verstoppingen veroorzaakt. Via een lijngoot wordt het hemelwater dat anders naar het riool loopt naar de tuin geleid. Hier komt het ten goede aan de beplanting en wordt het grondwaterpeil aangevuld.

Hemelwater opvangen in regenton

Milieuvriendelijk besproeien? Dat kan met een regenton in je tuin. Er zijn regentonnen van hout en van kunststof. Je bespaart drinkwater en belast het riool minder. Bovendien bevat regenwater veel minder kalk en heeft het een betere temperatuur voor je planten.

In de een particuliere tuin in Venlo is een regenton geplaatst, om het regenwater dat van het dak stroomt, op te vangen. Zo wordt het riool ontlast en is het mogelijk om met een gieter de planten te bewateren met het opgevangen regenwater. Bij de regenton is ook een wateroverstort aangebracht om overtollig regenwater de tuinborder in te loodsen.

Bekijk deze video over het aansluiten van de regenpijp op een regenton.
Tip: plaats een regenpijp het liefst op een schaduwrijke plek. Dan blijft het water koeler.

Bij elke infiltratie-unit wordt rondom een laag geodoek aangebracht en daar omheen een laag drainzand om de doorlaatbaarheid te verbeteren. Om instroming van zand te voorkomen wordt er bij iedere aansluiting een zandvangput geplaatst. Zie in dit filmpje wat je nodig hebt, een basisset met een infiltratiekrat van 200 liter.

Infiltratieplaten installeren

Infiltratieplaten zijn lichtgewicht en kunnen, zonder de tuin overhoop te halen, horizontaal onder terras en tuin worden aangelegd. Het bijzondere aan deze oplossing is dat planten en heesters in droge perioden grondwater kunnen opzuigen door het infiltratie-element heen. Ze kunnen dus onder het terras, maar ook in de tuin worden toegepast.

Je plaatst infiltratieplaten bij: hoge grondwaterstand, wanneer geen gebruik gemaakt kan worden van graafmachines of wanneer je wilt infiltreren onder terras of oprit. 

In deze video wordt uitgelegd hoe je een infiltratiekrat kunt installeren. Verder wordt uitgelegd hoe je de K-waarde van je grond kunt berekenen. De K-waarde zegt iets over de doorlaatbaarheid van de grond. 


Infiltratiekrat installeren

Eén van de mogelijkheden is het water op een snelle en verantwoorde manier, met behulp van infiltratiekratten te bufferen en daarna op een verantwoorde manier te infiltreren in de bodem.